PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Innowacyjność i przedsiębiorczość

Innowacyjność i przedsiębiorczość
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakres Programu Operacyjnego

Dobrze prosperujące przedsiębiorstwa stanowią istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Korzystnie wpływają na lokalny rynek pracy tworząc dużą podaż atrakcyjnych miejsc pracy, co pozwala na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz uniknięcie bądź zmniejszenie skali wielu problemów społecznych. To także – dzięki ich funkcjonowaniu – najzdolniejsi absolwenci pomorskich uczelni coraz częściej skłonni są pozostawać i rozwijać się dalej w Gdańsku. Zjawiska te umacniają pozycję miasta na gospodarczej mapie nie tylko Polski, ale i Europy, czego obopólne korzyści oddziałują  zarówno na sektor przedsiębiorstw, jak i mieszkańców Gdańska.

Zaproponowane w niniejszym Programie działania mają na celu stworzenie warunków przyczyniających się do rozwoju gdańskich przedsiębiorstw. Odpowiadają one zarówno na specyficzne potrzeby rozpoczynających działalność start-upów, jak i dostosowują ofertę wsparcia do wymagań istniejących już firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw z branż tradycyjnych. Duży nacisk położono na budowanie współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem biznesowym, w tym kooperacji z innymi firmami. Jest to obszar o ogromnym potencjale, którego uwolnienie korzystnie wpłynęłoby na warunki prowadzenia działalności biznesowej. Program koncentruje się również na kwestii wzmacniania innowacyjności i kreatywności gdańskich przedsiębiorstw. Tworzy warunki zapewniające podmiotom z najnowocześniejszych branż odpowiednie wsparcie do wprowadzenia na rynek nowatorskich i konstruktywnych rozwiązań. Wspiera jednocześnie budowanie powiązań umożliwiających zwiększenie transferu wiedzy między gospodarką a światem nauki, prowadzące do większej komercjalizacji wyników badań. Jednym z elementów niniejszego Programu jest stworzenie oferty ułatwiającej przedsiębiorstwom dokonywania zagranicznej ekspansji. Niezwykle istotną rolę w tworzeniu środowiska korzystnego dla rozwoju firm oraz innowacyjności odgrywa edukacja – ważne, by kształtowała ona postawy oraz kompetencje służące rozwojowi kreatywnej gospodarki oraz odpowiadała potrzebom lokalnego rynku pracy. Program dedykuje także część działań sektorowi ekonomii społecznej.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość

 

kreft

Koordynator: Magdalena Lidzbarska
Kierownik Referatu Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości w Wydziale Polityki Gospodarczej
tel.: +48 58 323 64 16
e-mail: magdalena.lidzbarska@gdansk.gda.pl

 

Skład Zespołu Programowego:

Paweł Braun - Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości / Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
Magdalena Wójtowicz - Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości / Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
Marek Ossowski - Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Roland Budnik - Gdański Urząd Pracy
Maria Michaluk - Gdański Urząd Pracy
Zbigniew Canowiecki - Pracodawcy Pomorza
Tomasz Limon - Pracodawcy Pomorza
Małgorzata Wokacz-Zaborowska - Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP
Jarosław Filipczak - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Grzegorz Szczuka - Wydział Rozwoju Społecznego

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Innowacyjność i Przedsiębiorczość za rok 2016
> Raport Innowacyjność i Przedsiębiorczość za rok 2017
> Raport Innowacyjność i Przedsiębiorczość za rok 2018
> Raport Innowacyjność i Przedsiębiorczość za rok 2019
> Raport Innowacyjność i Przedsiębiorczość za rok 2020
> Raport Innowacyjność i Przedsiębiorczość za rok 2020 - wersja dostępna cyfrowo
> Raport Innowacyjność i Przedsiębiorczość za rok 2021
> Raport Innowacyjność i Przedsiębiorczość za rok 2021 - wersja dostępna cyfrowo