PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk stawia na Smart City

Gdańsk stawia na Smart City
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Smart City to jedno z zagadnień horyzontalnych ujętych w Programach Operacyjnych. Koncepcja ta ma charakter przekrojowy i łączy wiele płaszczyzn rozwoju społeczno-ekonomicznego. W kontekście wspierania idei inteligentnego miasta w gdańskim Inkubatorze STARTER 9 lutego 2017 roku odbyła się regionalna część konkurs firmy Microsoft pod nazwą Imagine Cup - Smart City Challenge. Wydarzenie dedykowane jest studentom, którzy mają szansę zaprezentować swoje pomysły na innowacyjne produkty oraz rozwiązania biznesowe przed ekspertami z zakresu gospodarki i rozwoju miast.

Jednym z istotnych elementów realizacji działań określonych w Programach Operacyjnych jest wdrażanie innowacyjnych narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych służących usprawnianiu zarządzania nowoczesnym miastem, realizowane równocześnie z poszerzaniem zasobów otwartych danych miejskich. Zarówno innowacje technologiczne, jak też polityka otwartości pozwolą na dalszy rozwój Gdańska w duchu idei miasta inteligentnego – będącego inicjatorem przemyślanych projektów, przy których tworzeniu wykorzystano dialog oraz partnerską współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, biznesem, uczelniami, czy administracją.

Więcej informacji na temat Microsoft Imagine Cup - Smart City Challenge znaleźć można tu:
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Smart-zeby-zylo-sie-lepiej-i-wygodniej,a,70236

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze