PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Edukacja

Edukacja
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

 

Zakres Programu Operacyjnego

Kształcenie się to nieustanny proces zdobywania wiedzy, doświadczenia, kompetencji i umiejętności, związany z kreowaniem postaw, cech i zachowań, które są niezbędne w nowoczesnym, demokratycznym i podmiotowym społeczeństwie. Kształcenie to nie tylko dobra edukacja pozwalająca realizować aspiracje zawodowe i finansowe, ale też podstawa świadomego, spełnionego życia oraz fundament rozwoju społecznego i kulturowego.

Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Operacyjnym ma prowadzić do podniesienia jakości i dostępności edukacji tak, aby stworzyć każdemu mieszkańcowi, w tym także osobom ze specjalnymi potrzebami, warunki dla rozwoju osobistego. Podejmowane będą także działania upowszechniające ideę uczenia się przez całe życie. Całościowe podejście do kształcenia służyć ma rozwojowi zaradności życiowej. Szczególną rolę w tym względzie powinni odegrać – jako życiowi doradcy i mentorzy – rodzice oraz nauczyciele. Wymaga to udoskonalenia metod i form rozwoju zawodowego i osobistego kadr gdańskiej edukacji, lepszych sposobów współpracy z rodzicami i osobami z otoczenia szkoły, jak również wdrożenia nowych metod odkrywania i wspierania gdańskich talentów.

Jeżeli zainteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Edukacja

 

szczuka

Koordynator: Grzegorz Szczuka
Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
tel.: +48 58 323 67 00
e-mail: grzegorz.szczuka@gdansk.gda.pl 

Skład Zespołu Programowego:

Bogumiła Bieniasz – Wydział Rozwoju Społecznego 
Barbara Borowiak – Wydział Rozwoju Społecznego 
Ewa Kamińska – Wydział Rozwoju Społecznego 
Grzegorz Kryger – Wydział Rozwoju Społecznego 
Aleksandra Kulik – Wydział Rozwoju Społecznego 
Michał Miguła – Wydział Rozwoju Społecznego 
Anna Przybyszewska – Wydział Rozwoju Społecznego 
Izabela Sierańska – Wydział Rozwoju Społecznego 
Anna Suszyńska – Wydział Rozwoju Społecznego 
Renata Topór – Wydział Rozwoju Społecznego 

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego: 

Raport Edukacja za rok 2016
> Raport Edukacja za rok 2017
> Raport Edukacja za rok 2018
> Raport Edukacja za rok 2019
> Raport Edukacja za rok 2020
> Raport Edukacja za rok 2020 - wersja dostępna cyfrowo
> Raport Edukacja za rok 2021
> Raport Edukacja za rok 2021 - wersja dostępna cyfrowo

> Raport Edukacja za rok 2022 - ze względu na dostępność danych, publikowany w III kwartale 2023