PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dyrektorzy placówek oświatowych szukali rozwiązań

Dyrektorzy placówek oświatowych szukali rozwiązań
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Pod koniec roku szkolnego 2015/2016 Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadził trzy badania ankietowe w gdańskich szkołach. Pytania zostały skierowane do uczniów, rodziców oraz dyrektorów i nauczycieli. W ankietach wzięło udział niemal 1,2 tys. uczniów wszystkich etapów edukacyjnych (ankieta w formie papierowej), prawie 1,5 tys. rodziców oraz ponad 260 dyrektorów i nauczycieli (badania on-line).

Warsztaty dla dyrektorów placówek oświatowych.


Zebrane opinie służyć mają przede wszystkim rozwijaniu i bardziej precyzyjnemu planowaniu działań w obszarze edukacji – tłumaczy Katarzyna Drozd-Wiśniewska, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej – Pełnią jednak również inną bardzo ważną rolę: wyniki badań tegorocznych, jak i przyszłych edycji, wykorzystane będą do oceny realizacji celów zapisanych w Programie Operacyjnym Edukacja. W ten sposób mieszkańcom przypadnie ważna rola w procesie oceny postępów we wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus w obszarze edukacji.

27 października 2016 r. odbyło się spotkanie, podczas którego dyrektorzy prawie 160  gdańskich placówek oświatowych mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi wynikami badań ankietowych, w tym opiniami na temat warunków kształcenia w gdańskich szkołach, oferty szkół, kompetencji nauczycieli czy atmosfery w szkole i relacji na linii nauczyciel-rodzice-uczeń. Po prezentacji wyników dyrektorzy zostali poproszeni o zgłoszenie – w czasie pracy warsztatowej w 16 grupach – pomysłów na rozwiązanie głównych problemów zgłoszonych przez uczestników badań, w tym m.in.:

  • oferty dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych – wymagających wsparcia i szczególnie uzdolnionych (w tym oferty zajęć pozalekcyjnych)
  •  oferty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  •  narzędzi motywacji nauczycieli
  •  infrastruktury szkolnej (w tym toalet – problem zgłoszony przez uczniów i rodziców).

Wszystkie pomysły dyrektorów będą poddane analizie w zakresie możliwości wprowadzenia w gdańskich szkołach. Rezultaty spotkania z dyrektorami, w postaci rekomendacji działań usprawniających funkcjonowanie szkół, zostaną następnie przedstawione Prezydentowi Miasta Gdańska.

Zależy nam, aby badania, które zrealizowaliśmy w gdańskich szkołach, nie były celem samym w sobie, ale by przełożyły się na realne działania w obszarze edukacji – podkreśla Katarzyna Drozd-Wiśniewska.

Prezentacja podsumowująca wyniki badan ankietowych (896.85 KB)