PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dialog obywatelski - poznaj możliwości i wpływaj na rozwój Gdańska

Dialog obywatelski - poznaj możliwości i wpływaj na rozwój Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Integrowanie mieszkańców Gdańska wokół wspólnych spraw i wzrost zaangażowania w konkretne działania na rzecz rozwoju naszego miasta to cel, dla którego powstała strona www.gdansk.pl/dialog-obywatelski. Jej stworzenie to efekt rekomendacji wypracowanych wspólnie przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz członków Zespołu Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska.

Strona prezentuje szczegółowe informacje w zakresie inicjatyw takich jak Budżet Obywatelski, Panel Obywatelski, konsultacje społeczne, czy spotkania prezydenta Gdańska z mieszkańcami. Ponadto przedstawia kwestie związane z planowaniem przestrzennym skupione wokół studium i planów zagospodarowania. W wyborze działań, które pomogą zmieniać miasto i tworzyć je jeszcze bardziej atrakcyjnym pomaga również dostępna na stronie publikacja „Aktywator Obywatelski. Szybka pomoc techniczna”.

Otwartość na dialog i współpracę podnoszące jakość życia gdańszczan są istotnymi wartościami wdrażanymi w myśl Strategii i Programów Operacyjnych. Bez wątpienia stanowią one fundamenty pozwalające budować lokalną wspólnotę, jej tożsamość i wewnętrzną solidarność ukierunkowaną na współdecydowanie o mieście. Zachęcamy więc do odwiedzenia strony poświęconej dialogowi obywatelskiemu i włączenia się we wspólne działania.

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze