Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stogi. Prace przy odwadnianiu podwórek trzeba przedłużyć

W trakcie prowadzonych prac ziemnych wykonawca natrafił na kolizje, które trzeba było usunąć. Okazało się też, że należy zamówić dodatkowy materiał budowlany, którego wcześniej nie planowano. To wszystko sprawiło, że realizacja inwestycji wydłuży się co najmniej o kilka tygodni. W związku z tym, że już za pasem zima, Miasto zgodziło się na przedłużenie terminu prac do końca marca 2019 r.

A
A
Prace przy odwadnianiu podwórek na Stogach prowadzone są od października
Prace przy odwadnianiu podwórek na Stogach prowadzone są od października
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Niewykluczone, że prace uda się zakończyć w ciągu najbliższych kilku tygodni - sporo będzie zależeć od warunków atmosferycznych. W trakcie robót prowadzonych w ostatnim czasie na Stogach robotnicy odkopali kanał ciepłowniczy, który nie był zinwentaryzowany, a tym samym nie był ujęty w projekcie budowlanym. Okazało się, że jest on nieczynny i po konsultacjach z GPEC został usunięty. Trzeba jednak było przełożyć w tym czasie inne prace.

- Zgodnie z założeniami przetargu, po rozbiórce murków oporowych wykonawca miał wykonać nowe, ale z użyciem fragmentów rozebranego materiału. Po zakończeniu prac rozbiórkowych okazało się, że stan techniczny tych murków był na tyle zły, że ich elementy nie nadawały się do ponownego użycia. Tym samym wykonawca musiał zamówić dodatkowy materiał, co także wpłynęło na przedłużenie terminu realizacji inwestycji – wyjaśnia Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Wykonawca prac zaproponował miastu także wykonanie dodatkowych połączeń nowych chodników z istniejącą nawierzchnią, w miejscach, gdzie prawdopodobnie mogłaby się zbierać woda po opadach. To również spowodowało konieczność zamówienia dodatkowych materiałów, a przez to przedłużenia terminu robót.


Niewykluczone, że cała inwestycja zakończy się dopiero pod koniec marca 2019 r.
Niewykluczone, że cała inwestycja zakończy się dopiero pod koniec marca 2019 r.
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Na Stogach sporo się ostatnio dzieje pod kątem inwestycyjnym. W tej dzielnicy realizowana jest m.in. inwestycja, w ramach której odwodnionych zostanie kilka tutejszych podwórzy. Prace wykonywane będą na trzech nieutwardzonych dotąd podwórkach: przy ul. Stryjewskiego 16,18,20; ul. Wrzosy 2,4 oraz ul. Skiby 1,2 i 5.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia na utwardzoną i nieprzepuszczalną, z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych i, co bardzo istotne w tej okolicy, zbudowany zostanie system małej retencji - w postaci połączonych ogrodów deszczowych oraz zieleni towarzyszącej. Będzie on podłączony do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przy okazji powstaną miejsca parkingowe, zbudowane nowe bądź przebudowane istniejące chodniki, a także rozebrane bądź wyremontowane tutejsze murki oporowe. Wymienione zostaną też opaski zabezpieczające wokół budynków.

Inwestycja, według wstępnych planów, miała zakończyć się w listopadzie. Ze względu na opisane wyżej przyczyny, termin realizacji trzeba było przesunąć.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Cygiert Julita z Gowidlina Koszt realizacji inwestycji to 2,45 mln złotych.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska kilkukrotnie ogłaszała przetargi na wykonanie tych robót. Musiała je jednak unieważniać ze względu na brak zainteresowania firm bądź proponowania przez nie cen za usługi znacznie przekraczających budżet przeznaczony na ten cel przez miasto. Magistrat zdecydował zresztą, by podzielić planowane prace: osobno wykonać prace ziemne, nowe nawierzchnie i system małej retencji, a osobno - nowe nasadzenia.

Przetarg udało się rozstrzygnąć we wrześniu br. i już na początku października robotnicy pojawili się w wytypowanych lokalizacjach.Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl