Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wnioski o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych złożone. Będzie 75 mln zł?

Gdańsk złożył osiem wniosków (po dwa na każdy z czterech obszarów wybranych do rewitalizacji – oddzielnie na część inwestycyjną i na część społeczną) o dofinansowanie projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Termin był napięty, bo Ministerstwo Rozwoju skróciło go niespodziewanie o blisko dziesięć miesięcy – z końca 2017 roku do 16 lutego. Gdańsk liczy na dofinansowanie w kwocie 75 milionów złotych.

A
A

Wrzesień 2015, zabawa w stylu retro na Dolnym Mieście podsumowująca pierwszy etap rewitalizacji dzielnicy
Wrzesień 2015, zabawa w stylu retro na Dolnym Mieście podsumowująca pierwszy etap rewitalizacji dzielnicy
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o projektach rewitalizacyjnych, na które możemy ubiegać się o dofinansowanie ze środków dedykowanych rewitalizacji, to jest to kwota rzędu 95-100 mln złotych, z czego chcemy pozyskać dofinansowanie rzędu 75 mln - mówi Ewa Pielak zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska i kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. - Ostatnie tygodnie to czas intensywnej pracy całego zespołu, by zdążyć na dzień 16 lutego, ale udało się. Złożyliśmy dziś wszystkie wnioski o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Skąd ten pośpiech? W listopadzie 2016 roku wszystkie Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi w Polsce otrzymały pismo z Ministerstwa Rozwoju, wskazujące na konieczność przyspieszenia kontraktacji środków (zawierania umów o dofinansowanie). W dniu 9 stycznia 2017 roku Gdańsk otrzymał (podobne wezwania otrzymały wszystkie gminy realizujące projekty w ramach mechanizmu ZIT) wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie właśnie na dzień 16 lutego 2017 roku.

Przypomnijmy, że wnioski dotyczą następujących obszarów rewitalizacji, wskazanych w uchwale Rady Miasta Gdańska: Biskupia Górka / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia.

Jednocześnie trwają konsultacje całego programu, wypracowanego w partycypacji społecznej w ostatnich kilku miesiącach. Obecne spotkania służą przedstawieniu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz skonsultowaniu go z mieszkańcami. Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 lutego o godz. 17:00 w Sali Akwen (I piętro) przy ul. Wały Piastowskie 24 – dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów objętych rewitalizacją, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców itp.

Spotkania są jedną z form prowadzenia konsultacji GPR, na które składa się także debata z grupami przedstawicielskimi oraz składanie wniosków i uwag – do 2 marca 2017 roku. Projekt GPR jest również wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Projekt wraz z załącznikami graficznymi oraz formularzem zgłaszania uwag dostępny jest TUTAJ:

Po zakończonych konsultacjach społecznych, gotowy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie skierowany do uchwalenia jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Jeszcze w pierwszym półroczu 2017 roku odbędą się także konsultacje projektu uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji, o czym poinformujemy wkrótce.


Rewitalizacja rozpisana na lata

Rok 2017 przeznaczony będzie pozyskaniu dokumentacji technicznej dla projektów i - co najważniejsze - pozyskaniu dofinansowania z RPO WP 2014-2020.
Prace rewitalizacyjne podzielone są na zadania i rozłożone na okres od 2018 do 2023 roku. Jako pierwsze ruszą prace budowlane związane z dostosowaniem lokali na działania społeczne (2018 rok). W 2018 roku planowane są również prace budowlane przy niektórych budynkach mieszkalnych.

- Główne jednak zadania inwestycyjne rozpoczną się w roku 2019 roku i będą trwały do lat 2022-2023. Nie możemy zapomnieć o podstawie rewitalizacji czyli działaniach na rzecz społeczności lokalnych, które są planowane na lata 2019-2020 - podkreśla dyrektor Pielak. - To działania tylko i wyłącznie w ramach projektów dofinansowanych z RPO WP ze środków dedykowanych tylko i wyłącznie rewitalizacji. Pamiętajmy, że to nie koniec, ponieważ na rewitalizację obszaru, czyli posługując się językiem ustawowym wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego, mają wpływ wszystkie podejmowane działania na danym obszarze finansowane z różnych środków jak np. projekt „Metropolitalny system aktywizacji społeczno-zawodowej” (prowadzony przez Wydział Rozwoju Społecznego), jak również przygotowywany projekt w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na Dolnym Mieście (prowadzony przez Wydział Polityki Gospodarczej), inwestycje Towarzystwa Budownictwa Społecznego, umocnienie skarp na Biskupiej Górce oraz wiele innych. Są to przedsięwzięcia ściśle powiązane z rewitalizacją, prowadzone równolegle, ale mimo wszystko niezależne, a mające istotny wpływ na dany obszar.

Zgodnie z okresem kwalifikowalności wydatków dla obecnej perspektywy finansowej, projekty muszą zostać zakończone do czerwca 2023 roku.Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
***