Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Trzech chętnych na zagospodarowanie dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście

Trwające ponad 1,5 roku negocjacje zakończone. Zaproszenie wysłano do dziesięciu zainteresowanych firm, odpowiedź wraz ze złożoną ofertą nadeszła od trzech z nich. Urzędnicy weryfikują obecnie propozycje na zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

A
A
Dolne Miasto ma już za sobą pierwszy etap udanej rewitalizacji. Przyszedł czas na partnerstwo publiczno-prywatne
Dolne Miasto ma już za sobą pierwszy etap udanej rewitalizacji. Przyszedł czas na partnerstwo publiczno-prywatne
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Trzy spółki są zainteresowane partnerstwem z Miastem w kwestii zagospodarowania dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście. To:

 • Dolne Miasto sp. z o.o.
 • GGI Dolne Miasto Sp. z o.o.
 • Polnord Gdańsk Dolne Miasto sp. z o.o.

W ubiegłym roku Miasto wysłało zaproszenie do dziesięciu firm do składania ofert na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie trwa weryfikacja formalna, po czym nastąpi ocena całych ofert, w tym ocena koncepcji. Wszystkie te formalności potrwają do września. Po wyborze najlepszej oferty i partnera podpisana zostanie z nim umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

PPP ma wyłonić partnera, który zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje, a następnie będzie administrował nową przestrzenią.

W ramach przedsięwzięcia powstaną obiekty o charakterze publicznym, a także komercyjnym oraz układ drogowy i tereny zielone. Obiekty publiczne stworzone zostaną na potrzeby działalności związanej z integracją społeczną i kulturą lub funkcje edukacyjno-opiekuńcze dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla osób starszych. Poza tym zbudowany bądź przebudowany zostanie układ drogowy, a także zagospodarowane tereny zielone na bastionach Wilk i Reduta Wyskok. Powstaną też nowe ciągi piesze i ścieżki rowerowe, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, a także zmodernizowane zostanie boisko przy SP nr 65.

Ostateczny sposób zagospodarowania nieruchomości uzależniony jest od koncepcji urbanistyczno-architektonicznych przedstawionych przez oferentów.

- Cele publiczne w ogłoszeniu były otwartą listą. Obecnie, po negocjacjach została ustalona lista zamknięta, czyli wskazano do realizacji konkretne cele publiczne. Wszystkie są obligatoryjne ze względu na równe traktowanie i możliwość porównywalności ofert. Wszyscy kandydaci, po negocjacjach, zaakceptowali te warunki. Dzięki temu Miasto uzyska efekt kompleksowego zagospodarowania obszaru Dolnego Miasta, uwzględniający zarówno kwestie społeczne, jak też infrastrukturalne oraz rozwoju potencjału gospodarczego. To warunki konieczne do uzyskania trwałego efektu rewitalizacji we wszystkich jej aspektach - zaznacza Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej gdańskiego magistratu.

mapka1

W ramach postępowania PPP na Dolnym Mieście zostaną zrealizowane następujące Cele Publiczne:

Układ Komunikacyjny:

 1. Budowa drogi publicznej na terenie oznaczonym 016-KD80 (projektowana)
 2. Budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej
 3. Przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej
 4. Budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej
 5. Przebudowa/Modernizacja ul. Zielonej
 6. Przebudowa/Modernizacja ul. Fundacyjnej
 7. Przebudowa/Modernizacja ul. Dobrej
 8. Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok-ul. Reduta Wilk
 9. Budowa ciągu pieszego na odc.od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy
 10. Remont ciągu pieszego na odc.od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz.ew.170/1 z obrębu 100


Centrum Aktywności Lokalnej:

 1. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3
 2. Budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2
 3. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6


Zielone Tereny Rekreacyjne:

 1. Budowa min. jednego placu zabaw
 2. Budowa min. jednej siłowni zewnętrznej
 3. Zagospodarowanie zielonych terenów rekreacyjnych Bastionu Wilk i Bastionu Reduta Wyskok
 4. Remont siedmiu zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla-ul. Dobra***