Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spotkanie z mieszkańcami – w nowej formule

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to nowa nazwa spotkań obywatelskich organizowanych z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w poszczególnych dzielnicach miasta. Spotkania oprócz nazwy zyskały też w nowej kadencji nową – zmienioną formułę.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2015 r.Data publikacji: 16 marca 2015 r.

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to nowa nazwa spotkań obywatelskich organizowanych z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w poszczególnych dzielnicach miasta. Spotkania oprócz nazwy zyskały też w nowej kadencji nową – zmienioną formułę.

49. spotkanie z mieszkańcami – dotyczące dzielnicy Śródmieście - odbyło się w poniedziałek 16 marca w Zespole Szkół Łączności. Poprzedziły je warsztaty z przedstawicielami społeczności dzielnicy, a także robocza wizyta prezydenta miasta na terenie Śródmieścia. Zarówno warsztaty, jak i rekonesans terenowy zaowocowały raportem i konkretnymi ustaleniami dotyczącymi konkretnych zadań dla jednostek miejskich. Raport ten otrzymali do wglądu wszyscy uczestnicy poniedziałkowego spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia prezydenta Pawła Adamowicza, który opowiedział zebranym o planach magistratu dotyczących Śródmieścia i przedstawił najważniejsze toczące się inwestycje dotyczące dzielnicy, a także plany inwestycyjne na najbliższe lata. Na zakończenie swojego wystąpienia prezydent Gdańska raz jeszcze przypomniał o zbliżających się wyborach do Rad Dzielnic i zachęcił do udziału w głosowaniu. Następnie podziękował za pracę na rzecz społeczności dzielnicy paniom: Józefinie Kamińskiej z Klubu Seniora „Sasanka” i Edycie Kozłowskiej – prezesowi Klubu przyjaciół Dzieci „Neptun”.

W drugiej części spotkanie podzieliło się na cztery dyskusje tematyczne - prezydent Gdańska oddał do dyspozycji mieszkańców swoich czterech zastępców, którzy w osobnych salach rozmawiali o kwestiach nurtujących mieszkańców. Rozmowy te cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyło ok. 200 mieszkańców. Na podstawie wszystkich rozmów i ustaleń powstanie szczegółowy raport, który za około dwa tygodnie zostanie przedstawiony radnym dzielnicowym na spotkaniu podsumowującym. Raport ten zostanie też opublikowany na stronie www.gdansk.pl.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
***