Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przebudowa ul. Zaroślak. Prace potrwają do końca października

Mieszkańcy Biskupiej Górki muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w ruchu jeszcze przez kilka tygodni. Na odcinku ul. Zaroślak prowadzone są nadal prace drogowe. Powinny zakończyć się w ciągu 3 - 4 tygodni. Inwestycja realizowana jest w ramach budowy wiaduktu Biskupia Górka.

A
A
Prace drogowe na ul. Zaroślak powinny zakończyć się pod koniec października br.
Prace drogowe na ul. Zaroślak powinny zakończyć się pod koniec października br.
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Wiosną br. na placu budowy nowego wiaduktu, a także parkingu w sąsiedztwie urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego odkryto świetnie zachowane fragmenty dawnego Bationu Wiebego, a także fragmenty Baszty Nowej. Po konsultacjach urzędników miejskich z Pomorskim Konserwatorem Zabytków zdecydowano o zachowaniu i wyeksponowaniu zabytkowych obiektów. Ta decyzja oznaczała także konieczność zmian w przygotowanym projekcie budowy wiaduktu, budynku parkingowego, a także związaną z nimi przebudową kilku sąsiednich ulic. Opracowanie nowego projektu oznacza też przesunięcie terminu realizacji całej inwestycji.

Nie oznacza to jednak, że na placu budowy nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Prace prowadzone są m.in. na ul. Zaroślak, która, zgodnie z planem, zostanie przebudowana i zmodernizowana.

Rozebrano tu istniejącą nawierzchnię drogową. Montowana jest z kolei kanalizacja deszczowa, co wiązało się m.in. z przełożeniem kabli energetycznych i teletechnicznych (wraz z demontażem istniejących instalacji). Następnie wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudowami oraz przyległym chodnikiem i dwiema zatokami autobusowymi.

Jak informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, od strony ul. Trakt Św. Wojciecha wykonano ściankę szczelną, stanowiącą zabezpieczenie wykopu pod podporę, a także wylano tzw. chudy beton pod podporę wiaduktu od strony prawej jezdni.

- Wykonano również pale fundamentowe pod podpory mostu nad Kanałem Raduni. Przy ul. Okopowej i Zaroślak trwają prace drogowe. W ul. Zaroślak zakończono wzmacnianie gruntu oraz podbudowy i przystąpiono do stawiania krawężników w zatokach autobusowych. Równolegle prowadzone są prace sieciowe – wylicza Zakrzacka.

Termin zakończenia prac wyznaczono na 5 listopada br. Jednak spółka Budimex, wykonawca inwestycji, zapewnia, że postara się je zakończyć przed 1 listopada.

Utrudnienia w ruchu potrwają przy ul. Zaroślak jeszcze kilka tygodni
Utrudnienia w ruchu potrwają przy ul. Zaroślak jeszcze kilka tygodni
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Ul. Zaroślak została zamknięta dla ruchu w połowie lipca br., na odcinku pomiędzy budynkiem nr 21 przy ul. Zaroślak a budynkiem nr 10 przy ul. Spadzistej (na wysokości mostku).

Dla wszelkich pojazdów wyznaczono obowiązujący nadal objazd:
• w kierunku Zaroślak/Chełm po drodze biegnącej równolegle do Traktu św. Wojciecha, przekroczenie kanału Raduni i włączenie do ul. Zaroślak (około 400 m od istniejącego skrzyżowania Traktu Św. Wojciecha z ul. Zaroślak) 
• w kierunku centrum: ul. Cienista, ul. Sikorskiego, Aleja Armii Krajowej, Okopowa, Trakt Św. Wojciecha, ul. Zaroślak.
Ruch pieszy odbywa się po tymczasowym chodniku przy ul. Spadzistej wzdłuż budynku nr 10, następnie po ul. Kaznodziejskiej do ul. Spadzistej i do ul. Zaroślak przy budynku nr 5 na ul. Spadzistej. Dla rowerzystów wyznaczono objazd wzdłuż budynku nr 10 przy ul. Spadzistej, następnie po ul. Kaznodziejskiej do ul. Spadzistej i ul. Spadzistą do budynku nr 8 na ul. Zaroślak.

Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
***