Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Bliżej przejścia naziemnego przy Bramie Wyżynnej. Miasto zamawia projekt

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska szuka wykonawcy projektu naziemnego przejścia dla pieszych przez Wały Jagiellońskie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, opracowanie będzie gotowe w pierwszej połowie 2019 r.

A
A
Widok na Bramę Wyżynną od strony Forum Gdańsk - Wały Jagiellońskie już wkrótce przetną pasy dla pieszych
Widok na Bramę Wyżynną od strony Forum Gdańsk - Wały Jagiellońskie już wkrótce przetną pasy dla pieszych
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Dyskusja o budowie przejść naziemnych w kluczowych arteriach Śródmieścia trwa do kilku lat. We wrześniu ub. r., Piotr Grzelak, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej ogłosił plany miasta na najbliższe lata dotyczące realizacji właśnie takich przejść na kilku skrzyżowaniach Podwala Przedmiejskiego, przy Dworcu PKP, a także właśnie przy Wałach Jagiellońskich - między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk.

26 października 2018 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg, który wyłonić ma wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania: „Przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie Bramy Wyżynnej (Wały Jagiellońskie)”. Firmę chętne do wykonania tego zlecenia mogą zgłaszać się do 8 listopada.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie przede wszystkim następujących projektów:

  • przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym na podstawie koncepcji opracowanej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
  • poszerzenia przystanków tramwajowych kosztem pasów ruchu w ich bezpośrednim sąsiedztwie (zostaną zwężone do 3 metrów)
  • doprowadzenia ciągów pieszych od przystanku tramwajowego do projektowanego przejścia oraz przebudowy zatoki autobusowej od strony Forum Gdańsk
  • sygnalizacji świetlnej w włączeniem do systemu TRISTAR.

Koncepcja lokalizacji nowego przejścia przygotowana przez GZDiZ powstała m.in. na podstawie danych dotyczących natężeń ruchu drogowego w Śródmieściu (zbierają je detektory ruchu działające w systemie TRISTAR) oraz prognoz ruchu przygotowywanych w związku z otwarciem centrum handlowego. Przyjęte rozwiążanie zakłada kompromis pomiędzy płynnością ruchu kołowego, także komunikacji publicznej, a ruchem pieszym.

Firma, która zajmie się wykonaniem dokumentacji, będzie miała na to 150 dni od podpisania umowy, a to oznacza, że realizacja projektu będzie mogła się rozpocząć w 2019 r.
***