Biskupia Górka - ustalenia z wizyty Prezydenta w dniu 13 stycznia 2016 r.

A
A
***