Ruggedised. Energia dla przyszłości Gdańska
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ruggedised. Energia dla przyszłości Gdańska

Ruggedised. Energia dla przyszłości Gdańska
Jaka przyszłość czeka Gdańsk w takich obszarach, jak mobilność, efektywne korzystania z energii, wydajne energetycznie budownictwo? Budowę scenariuszy na przyszłość rozpoczęli uczestnicy II warsztatów foresightowych, które odbyły się 9 maja w ramach projektu Ruggedised.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

*** English summary below *** 

Gdańsk uważnie przygląda się trendom z obszaru inteligentnego miasta. Chętnie czerpie z doświadczeń innych miast i angażuje się we wspólne projekty. Jednym z takich przedsięwzięć jest projekt Ruggedised, w ramach którego 34 partnerów współpracuje na rzecz rozwoju miast w obszarze efektywności energetycznej, mobilności czy budownictwa przyszłości.

II Warsztaty Ruggedised odbyły się w Gdańsku 9 maja 2018
II Warsztaty Ruggedised odbyły się w Gdańsku 9 maja 2018
brak autora

Ruggedised to projekt finansowany ze środków unijnego programu badawczego Horyzont 2020 Smart Cities and Communities. Uczestniczą w nim partnerzy z Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Austrii i Polski. Rolę liderów pełnią Rotterdam, Glasgow i Umea, zaś wśród miast uczestniczących znajdują się Gdańsk, Brno i Parma. Uczestnicy przedsięwzięcia przygotowują swoje miasta na najważniejsze wyzwania przyszłości w zakresie takich zagadnień, jak inteligentne sieci ciepłownicze, inteligentne sieci elektroenergetyczne, mobilność, zarządzanie energią i ICT.

Foresight dla Gdańska

Gdańsk, przystępując do projektu, postawił sobie zadanie pozyskanie wiedzy w zakresie szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywnego zarządzania energią w budynkach publicznych, rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, zarządzania infrastrukturą sieciową czy wykorzystania otwartych danych z zakresu konsumpcji energii.

Przygotowanie się na nowe wyzwania wymaga opracowania scenariuszy rozwojowych na wiele lat do przodu, w perspektywie nawet 2050 roku. Opracowanie takich scenariuszy określa się mianem foresightu, na który składa się ustrukturyzowana dyskusja przedstawicieli różnych środowisk (samorząd, biznes, nauka, sektor NGO) nad scenariuszami rozwoju sytuacji w wybranym obszarze, przygotowującymi miasto na nadchodzące zmiany.

II Warsztaty Ruggedised odbyły się w Gdańsku 9 maja 2018
II Warsztaty Ruggedised odbyły się w Gdańsku 9 maja 2018

W ramach projektu Ruggedised 9 maja 2018 odbyły się w Gdańsku II warsztaty poświęcone pracy nad scenariuszami rozwojowymi w zakresie mobilności, budownictwa, energii (tu warto zaznaczyć, że I warsztaty z listopada 2017 koncentrowały się na określeniu trendów determinujących rozwój miasta). Przy trzech stolikach tematycznych spotkali się przedstawiciele urzędu miejskiego, miejskich jednostek, eksperci ze świata nauki, reprezentanci sektora komercyjnego.

Uczestnicy podjęli wyzwanie odniesienia się do trendów, jakie z dużym prawdopodobieństwem będą kształtować naszą przyszłość. Już dziś, na przykład z raportów OECD, wiemy że miasta będą mierzyć się z takimi kwestiami, jak starzenie się społeczeństw, nagła zmiana realiów funkcjonowania danych obszarów dzięki innowacjom technologicznym, wzrost zapotrzebowania na energię czy rosnąca rola aktorów z sektora niepublicznego w podejmowaniu decyzji. 

Rolę moderatora dyskusji pełnił Marcin Nowicki z Uniwersytetu Gdańskiego. Dopytywał uczestników o szczegóły, podsuwał do rozważenia alternatywne pomysły, pokazywał kontekst omawianych tematów w odniesieniu do badań np. OECD.

Dyskusje przy poszczególnych stolikach były gorące. Osoby o różnych drogach zawodowych, pracujące w różnych sektorach musiały wspólnie naszkicować wstępne scenariusze zakładające wzmocnienie, osłabienie i brak zmian w obszarach mobilności, budownictwa energii.

Efekt tych dyskusji zostanie podsumowany w formie scenariuszy rozwojowych dla miasta. Dzięki temu w będzie mogła powstać wizja niezbędnych dla Gdańska działań, która w dalszych krokach powinna przełożyć się na inwestycje rozwojowe dla miasta.

II Warsztaty Ruggedised odbyły się w Gdańsku 9 maja 2018
II Warsztaty Ruggedised odbyły się w Gdańsku 9 maja 2018
brak autora

English summary

2nd workshop on the future of Gdańsk in the fields of e-mobility, energy efficiency and innovative building took place in Gdansk in May 2018. Gdańsk, as a member of the RUGGEDISED project, is going to build scenarios for the future. The workshop gathered representatives of public and private sectors, researchers and experts who discussed ideas for building three different scenarios for each sector: mobility, energy efficiency, innovative building in the city. The debates, moderated by Marcin Nowicki from the University of Gdansk, will help draw scenarios for Gdańsk untill 2050: a development scenario, a regression scenario, a status quo scenario.

RUGGEDISED is a smart city project funded under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. It brings together three lighthouse cities: Rotterdam, Glasgow and Umeå and three follower cities: Brno, Gdansk and Parma to test, implement and accelerate the smart city model across Europe. Working in partnership with businesses and research centres these six cities will demonstrate how to combine ICT, e-mobility and energy solutions to design smart, resilient cities for all.

Find out more: http://www.ruggedised.eu/