Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2016 r.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wprowadzane są do rejestru niezwłocznie po ich wpłynięciu do urzędu, natomiast informacje dotyczące realizacji wniosków umieszczane są w ciągu 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi. W przypadku dostrzeżenia braku w rejestrze wniosku pomimo upływu 7 dni od daty wpływu do urzędu, prosimy o przekazanie informacji na adres wom@gdansk.gda.pl.

  • Podgląd treści, dostępny jest tutaj.
  • Dane źródłowe do pobrania, dostępne są tutaj.