Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ustalenia ze spaceru badawczego Zastępcy Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotra Grzelaka po dzielnicach Siedlce i Wzgórze Mickiewicza w dniu 8 stycznia 2018 r.

A
A
 • Wydział Programów Rozwojowych:
 • Malczewskiego – przedstawić Radzie Dzielnicy Siedlce harmonogram inwestycji dla tej ulicy związanych z budowami prowadzonymi przez deweloperów. Poinformować Radę Dzielnicy o odbiorach końcowych.

 

 • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:
 • Kartuska na vis-à-vis bud. nr 135 – przeanalizowanie możliwości utworzenia zatok parkingowych dla kilkudziesięciu pojazdów.

 

 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
 • Soplicy – bieżące łatanie dziur w jezdni (termin realizacji – 2018 r.).
 • Gerwazego – przeanalizować możliwość przyspieszenia realizacji oświetlenia w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”.
 • Gerwazego – realizacja nasadzeń wzdłuż ekranów akustycznych, projekt ustalić z Radą Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (termin – 2018).
 • Maryli-Szara - łącznik z nowym ciągiem pieszym – wykonanie oświetlenia w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” 2018; przeanalizować możliwość montażu barierek poręczowych w 2018 r.; przeanalizować możliwość ułożenia kabli światłowodowych pod przyszły monitoring.
 • Pobiedzisko – przeanalizować możliwość utworzenia tymczasowego oświetlenia po linii napowietrznej. Schody w dojściu do al. Armii Krajowej: wymiana śmietników oraz bieżąca naprawa.
 • Skrajna – do przeanalizowania możliwość uruchomienia oświetlenia ulicznego.
 • Goszczyńskiego – przeanalizować możliwość wpisania do Programu Modernizacji Chodników na 2018 r.
 • Zagórna – przeanalizować możliwość wpisania ulicy do Programu Modernizacji Chodników na 2018 r.

 

 • Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:
 • Maryli-Szara - uprzątnięcie terenu ze śmieci i gruzu (termin realizacji – styczeń 2018 r.).
 • Pobiedzisko - ustawienie wiat śmietnikowych vis-à-vis bud. nr 18 oraz obok bud. nr 12 oraz sprawdzenie i uzupełnienie oświetlenia ulicy znajdującego się na budynkach komunalnych. Usunięcie zwisającego nad ulicą obuwia. (termin realizacji – 2018 r.).
 • Malczewskiego - uprzątnięcie terenu działki graniczącej z budynkiem nr 79A (dz. nr 326 obr. 077) (termin realizacji – styczeń 2018 r.).
 • Malczewskiego 82 - rozważyć możliwość i zasadność budowy wiaty śmietnikowej.
 • Ogińskiego - wyznaczenie siatką ogrodzeniową miejsca do ustawienia kontenerów śmietnikowych (termin realizacji – 2018 r.).
 • Skrajna – do przeanalizowania możliwość uruchomienia oświetlenia ulicznego.
 • Goszczyńskiego - uprzątnięcie terenu ze śmieci, gruzu (termin realizacji – styczeń 2018 r.).
Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***