PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Warsztaty dotyczące pracy z osobami starszymi i grupami międzypokoleniowymi

Warsztaty dotyczące pracy z osobami starszymi i grupami międzypokoleniowymi

Stowarzyszenie Arteria oraz Instytut Kultury Miejskiej zapraszają na warsztaty dotyczące pracy z osobami starszymi i grupami międzypokoleniowymi, które odbędą się w Instytucie Kultury Miejskiej 10 i 11 stycznia 2015 roku. 

Warsztaty są częścią projektu „Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów”, który zakłada aktywizację pomorskich seniorek i seniorów na gruncie społecznym i cyfrowym. W części warsztatowej projektu odbędzie się łącznie kilkaset godzin zajęć. Uczestniczki i uczestnicy będą mogli wybrać, jakich umiejętności chcą się uczyć: współtworzenia aplikacji mobilnych, archiwizacji, prowadzenia i nagrywania wywiadów, oprowadzania po trasach turystycznych. Seniorzy i seniorki otrzymają szkolenia komputerowe, w zależności od ich zaawansowania w temacie oraz z zakresu obsługi i użytkowania nowych mediów. 

Podczas projektu zostaną zarejestrowane historie dawnych pracownic i pracowników oraz osób związanych ze Stocznią Gdańską dotyczące pracy kobiet w tym zakładzie. Archiwizowane będą fotografie i dokumenty. Rezultatami projektu tworzonego dla i wspólnie z seniorkami i seniorami będą: aplikacja mobilna, słuchowiska, wywiady, trasy spacerowe po terenach postoczniowych prowadzone przez seniorów i seniorki. Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie: http://art-eria.pl/

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby pełnoletnie, które chciałyby się zaangażować w działania w ramach projektu, m.in.: zbierać informacje o stoczni (kwerenda), przeprowadzać wywiady z dawnymi pracownicami i pracownikami zakładu, oprowadzać po terenach postoczniowych, pisać teksty do publikacji podsumowującej dotychczasowe działania w projekcie.

 

Godziny warsztatów: 10 stycznia (sobota) 10:00-17:00

11 stycznia (niedziela) 10:00-13:00

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk

 

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

  • Prezentacja programu „Seniorzy w akcji”, jego kilkuletnich doświadczeń w pracy z osobami starszymi i wspierania inicjatyw międzypokoleniowych,  
  • Specyfika pracy z osobami starszymi – spotkanie z udziałem absolwentów programu,
  • Jak budować współpracę międzypokoleniową i czym jest dialog międzypokoleniowy?
  • (stereotypy wiekowe, rozpoznanie czynników sprzyjających oraz barier w budowaniu dialogu, metody pracy w grupach pokoleniowych itd.) – warsztat praktyczny, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusja
  • wspólne wypracowanie zasad budowania dialogu, wypracowanie praktyk/recepty na „organizację przyjazną osobom starszym”.

 

Organizator zapewnia przerwy kawowe. 

Aby zgłosić chęć udziału w warsztatach należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać na adres stoczniajestkobieta@gmail.com zeskanowany formularz zgłoszeniowy lub dostarczyć go osobiście do Instytutu Kultury Miejskiej do dnia 04.01.2015. O zakwalifikowaniu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Decyzja o zakwalifikowaniu na warsztat zostanie przekazana mailowo do dnia 05.01.2015 roku. 

Osoby prowadzące

Zofia Zaorska – gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik Lubelskiego UTW. Ukończyła wiele kursów z pedagogiki zabawy oraz warsztat tańców integracyjnych dla seniorów. Interesuje się literaturą podróżniczą i biograficzną. Autorka książki metodycznej „Dodać życia do lat” i cyklu warsztatów o pracy w grupach wielopokoleniowych. Twórczyni projektu Szkoła SuperBabci i SuperDziadka. http://www.superbabcia.org.pl/

Karolina Pluta – animatorka kultury. Od 2008 roku związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", w którym koordynowała prace sieci Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie. Studiowała polonistykę i stosowane nauki społeczne  na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi - prowadzi szkolenia, konsultacje społeczne i warsztaty dla młodych ludzi, pracowników instytucji kultury i seniorów.  Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i kurs artcoachingu. Współpracowała z British Council przy projekcie Creative Cities. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, współpracuje z Instytutem Teatralnym przy projektach Teatranki, Szkoła Pedagogów Teatru, Teatr Polska.

Katarzyna Ścieszka – członkini zespołu programu "Seniorzy w akcji".  Kulturoznawczyni, absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (specjalizacja słowacystka) oraz Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, stypendystka szkoły artystycznej Norgaards Hojskole w Danii. Od  kilku lat zaangażowana w inicjatywy międzypokoleniowe oraz pracę z osobami starszymi.

 

Kontakt:

stoczniajestkobieta@gmail.com, 502559813 (Anna Miler)

Organizator: Stowarzyszenie Arteria, http://art-eria.pl/.

Partnerzy: Instytut Kultury Miejskiej (Polska) | Archiwum Historii Kobiet Narodowej Biblioteki Islandii (Islandia) | Oslo and Akershus University College (Norwegia)

Projekt „Stocznia jest kobietą - projekt seniorek i seniorów” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.