PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Szkolenia prawne dla gdańskich seniorów
Szkolenia prawne dla gdańskich seniorów
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku włączając się w Gdańskie Dni Seniora zaprasza zorganizowane grupy seniorów do skorzystania ze szkoleń prawnych.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku realizują Program Edukacyjny pod nazwą: Adwokat przydaje się w życiu.

W ramach Programu prowadzone są w szczególności szkolenia dla gdańskich seniorów (Akcja Senior), a koncentrują się one na tych zagadnieniach prawnych, które mogą być przydatne seniorom w codziennych relacjach społecznych.

Szkolenia prowadzą praktycy, osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem z danej dziedziny prawa. Jednocześnie są to osoby, które potrafią komunikatywnie przekazać i wyjaśnić poruszaną tematykę prawną (niejednokrotnie wszakże dość skomplikowaną). Zajęcia nakierowane są na pokazanie seniorom, jak prawo działa w praktyce.

Zakres poruszanych zagadnień jest zawsze ustalany indywidualnie z daną grupą odbiorców, do których kierowane są szkolenia. Do najpopularniejszych należą warsztaty prowadzone pod hasłem: Senior jako pacjent, Senior w rodzinie, Senior jako konsument, a także Senior jako spadkodawca, Senior jako spadkobierca oraz Senior jako pokrzywdzony. Zawsze odbywa się kilka spotkań (średnio 4-6) z daną grupą seniorów, a każde dotyczy innej dziedziny prawa.

adw. Agnieszka Kapała-Sokalska podczas szkolenia z prawa rodzinnego
adw. Agnieszka Kapała-Sokalska podczas szkolenia z prawa rodzinnego
Materiały organizatora

Szkolenia kierowane są z reguły do grup w pewien sposób zorganizowanych, np. w klubach seniora, bądź też do seniorów spotykających się w centrach aktywizacji osób starszych lub spędzających czas w dziennych domach opieki społecznej.

Celem zajęć prawnych dla seniorów jest podniesienie świadomości prawnej w tej grupie wiekowej, przeciwdziałanie wykluczeniu prawno-społecznemu osób starszych, jak również przekazanie seniorom, że poznanie oraz właściwe zrozumienie praw oraz obowiązków, jakie wynikają z przepisów prawa, jest kluczowe do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jednocześnie celem szkoleń jest wskazanie seniorom, na czym polega rola adwokata, w czym adwokat może pomóc i kiedy warto się do adwokata o tę pomoc zwrócić.

Niestety nadal niewielka liczba Polaków odpowiednio wcześnie zwraca się o pomoc do prawnika. Zwykle decydują się na skorzystanie z konsultacji prawnych dopiero na etapie sądowym, czasem w późnym stadium postępowania, gdy bardzo trudne (lub wręcz niemożliwe) jest odwrócenie negatywnych skutków wcześniejszych, samodzielnie podejmowanych działań.

Celem Akcji Senior jest w szczególności zmiana złych nawyków w tej materii.

Dotychczasowe edycje Akcji Senior cieszyły się bardzo dużą popularnością. Jednorazowo w danym szkoleniu uczestniczyło zwykle od 30 do nawet 70 seniorów! Pomorska Izba Adwokacka za prowadzenie Akcji Senior została wyróżniona w konkursie „Aktywni Seniorzy 2015” w kategorii „Instytucja Przyjazna Seniorom 2015”.  

Wszystkie chętne grupy seniorów zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnym szkoleniu mogą zgłaszać się do pani adwokat Agnieszki Kapały-Sokalskiej, Koordynator Akcji Senior, w terminie od 3 do 14 października 2016 r. w godz. 11.00-16.00 pod numerem telefonu 58 533 69 42.

Zapraszamy do śledzenia profilu facebookowym Programu- adwokatprzydajesiewzyciu oraz do uczestniczenia w szkoleniach.