PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdański Fundusz Senioralny

Gdański Fundusz Senioralny
Gdański Fundusz Senioralny - Konkurs na mikrogranty!
 • nabór trwa od 15.03. do 06.04. do godz. 15:00
 • w tym roku zwiększa się kwota dofinansowania do 700 zł
 • wypełnione wnioski należy dostarczyć do biura Operatora:
  • osobiście, pozostawiając wniosek w skrzynce na listy, zlokalizowanej w korytarzu przy wejściu do budynku ECS (wejście przy portierni od strony Hotelu Gryf)
  • wysyłając wniosek pocztą tradycyjną na adres RCWG: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Plac Solidarności 1/3.27, 80-863 Gdańsk
  • wysyłając skan wniosku z podpisem lidera pocztą elektroniczną na adres: gfs@wolontariatgdansk.pl
 • wnioski mogą składać grupy nieformalne złożone z 5 osób 60+
 • więcej informacji
Do pobrania: