PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Działania bieżące

Działania bieżące

 - praca nad stworzeniem „bazy informacyjnej” dla seniorów w Gdańsku (na stronie internetowej miasta), zawierającej ofertę kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną skierowaną do seniorów oraz informacje z zakresu pomocy i szeroko rozumianej profilaktyki np. zdrowia lub bezpieczeństwa;

 - praca nad stworzeniem „sieci kontaktów” pomiędzy instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, wynikająca z konieczności korelacji działań na rzecz Seniorów; w celu podejmowania wspólnych działań oraz zwiększenia skuteczności docierania z informacją do seniorów;

- współpraca i obsługa Gdańskiej Rady ds. Seniorów;

- współpraca z podmiotami realizującymi działania na rzecz seniorów;

- prace związene z planowaniem i przygotowaniem wydarzeń dla seniorów w Gdańsku w 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Gabriela Dudziak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów