PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Cele główne

Cele główne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

1) Zintegrowanie prac na rzecz seniorów podejmowanych przez wydziały UM oraz jednostek, jak również innych podmiotów w celu koordynacji działań;

2) Aktywizacja osób starszych - tworzenie sprzyjających warunków do zwiększania aktywności ludzi starszych oraz wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów np. współpraca Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UG, klubami seniora, stowarzyszeniami kombatanckimi - szukanie partnerów do realizacji tego celu;

3) Zmiana sposobu myślenia o starości - prowadzenie działań mających na celu szeroko rozumianą edukację o starości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Gabriela Dudziak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów