Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Cele główne

A
A
Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2016 r.

1) Zintegrowanie prac na rzecz seniorów podejmowanych przez wydziały UM oraz jednostek, jak również innych podmiotów w celu koordynacji działań;

2) Aktywizacja osób starszych - tworzenie sprzyjających warunków do zwiększania aktywności ludzi starszych oraz wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów np. współpraca Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UG, klubami seniora, stowarzyszeniami kombatanckimi - szukanie partnerów do realizacji tego celu;

3) Zmiana sposobu myślenia o starości - prowadzenie działań mających na celu szeroko rozumianą edukację o starości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Gabriela Dudziak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów

PROMOCJA
Karta mieszkańca
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów
herb
herb
herb

Wydział Rozwoju Społecznego

Gabriela Dudziak

ul. Kartuska 5

80-802 Gdańsk
tel.: +48 58 526 80 71
fax: +48 58 526 80 74 
e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl