PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Biblioteka mobilna

Biblioteka mobilna

Gdańska Biblioteka Mobilna
Osoby nieopuszczające swoich mieszkań ze względu na wiek bądź stan zdrowia mogą korzystać z biblioteki mobilnej prowadzonej przez Gdańską Spółdzielnie Socjalną. Książki dostarczane są bezpłatnie do mieszkań przez pracowników Spółdzielni. Wystarczy tylko zadzwonić pod numer 58 341 33 78 i zgłosić chęć zapisania się do biblioteki. Pracownicy Spółdzielni zapiszą czytelnika, dopytają o zainteresowania i doradzą książki z bogatego księgozbioru. W dogodnych terminach książki są dostarczane oraz odbierane po ich przeczytaniu.
To oferta dla osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów – mieszkańców Gdańska, którzy z różnych powodów przebywają cały czas w domu, a przecież muszą w tej przestrzeni domowej jakoś funkcjonować, żyć możliwie jak najpełniej się da w tej trudnej dla nich sytuacji. Taką możliwością atrakcyjniejszego spędzania czasu, które może też ich zaktywizować jest książka dostarczona do domu – zachęca Katarzyna Littwin, dyrektor Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.


Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej zajmującym się aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Działalność Spółdzielni opiera się głównie na świadczeniu usług dla mieszkańców Gdańska o charakterze społecznym, takich jak usługi opiekuńcze bądź usługi asystenta osobistego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo Spółdzielnia świadczy m.in.: usługi porządkowe, zajmuje się dystrybucją gazet, prowadzi sklep charytatywny i realizuje szkolenia. Gdańska Spółdzielnia Socjalna podejmuje szereg działań na rzecz integracji społeczności lokalnej, przede wszystkim podejmuje działania na rzecz aktywizacji i integracji seniorów.


Gdańska Spółdzielnia Socjalna 
Ul. Solec 4, 80-564 Gdańsk
tel.: 881 703 096
e-mail: pr@gss.org.pl