Miejska spółka opublikowała dokument w przystępny sposób prezentujący postępy Gdańska (Gdańszczan) w segregowaniu odpadów w latach 2012 – 2017. Jak pokazują dane zarówno mieszkańcy, jak i sortownia odpadów z roku na rok osiągają coraz lepsze wyniki w odzyskiwaniu surowców wtórnych. – Te liczby pokazują też jak dużą poprawę przynoszą też zmiany systemowe, jak bardzo mogą się do tego efektu ekologicznego przyczynić mieszkańcy. Choćby obowiązek wydzielania odpadów organicznych, wprowadzony w 2013 roku, przyniósł radykalny skok. Dzięki temu wyraźnie spadła ilość odpadów biodegradowalnych, które trafiają na składowisko. Również obowiązek segregowania szkła przyniósł podobny skutek. Ten raport pokazuje, że gdańszczanie potrafią sprostać „wyzwaniom odpadowym” i rozwijamy się jako społeczeństwo, konsekwentnie zbliżając się do tych najlepszych proekologicznych narodów. Dlatego też wierzę, że poradzimy sobie wszyscy też z poszerzonym systemem i przyniesie od równie dobre efekty, jak dotychczasowe działania – zapewnia Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Aby zapoznać się z dokumentem „Gdańsk segreguje odpady” kliknij tutaj.