Gdańsk konsekwentnie przygotowuje się do wdrożenia poszerzonego systemu segregowania odpadów, zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Będzie on obowiązywał od 1 kwietnia br. Dlatego też w tzw. punktach gromadzenia odpadów (PGO) pojawiają się już dodatkowe pojemniki. Będą one stopniowo dostawiane w całym mieście. Rozbudowana akcja rozpoczęła się już teraz, aby zdążyć do wspomnianego terminu.

Przypominamy, iż obecny system segregowania to podział na odpady mokre, suche oraz szkło, a inne surowce wtórne można segregować dobrowolnie. Natomiast od kwietnia br. mieszkańcy domów, mieszkań, wspólnot, spółdzielni, które złożyły deklarację segregowania odpadów będą zobowiązane do wydzielania: szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych (w jednym pojemniku), odpadów bio (dawne mokre), odpadów resztkowych.

– Aktualnie dostawiane są w sektorze IV, obejmującym Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaj, pojemniki niebieskie (na papier) oraz metale i tworzywa sztuczne (żółte). Pojemniki są zaklejone specjalną taśmą z napisem: „nie używać przed 01.04.2018 r.” i apelujemy, aby rzeczywiście do tego czasu nie wrzucać tam surowców wtórnych. Niebawem rozpoczniemy prace na kolejnych sektorach. Czekają nas teraz miesiące okresu przejściowego by w skali całego miasta ewoluować z jednego systemu w jego wersję poszerzoną. To bardzo trudne przedsięwzięcie, ale dołożymy starań by przebiegło to jak najsprawniej – wyjaśnia Rafał Jaworski, kierownik Referatu Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Poszerzony system w pewnych przypadkach będzie wiązał się jedynie z dostawieniem dodatkowych pojemników w PGO, w innych będzie konieczność wymiany niektórych pojemników, np. na mniejsze lub większe, adekwatnie do potrzeb. Urząd Miejski w Gdańsku zachęca, aby wszelkie prośby i uwagi zarządców nieruchomości dot. wielkości pojemników przesyłać na adres: bok@czystemiasto.gdansk.pl