Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej

Polska, w tym Gdańsk, w ostatnich latach dokonała skoku cywilizacyjnego w zakresie gospodarki odpadami. To nie tylko ogromne inwestycje w technologię czy wielkie nakłady pracy, by przez lata, sukcesywnie organizować w Gdańsku kolejne obowiązkowe frakcje odpadów do segregowania. Przede wszystkim to wysiłek i rozwój społeczny przynoszą coraz lepsze wyniki w odzysku i recyklingu surowców wtórnych. To jest zasługa każdego Gdańszczanina, który na co dzień sumiennie dzieli odpady do właściwych pojemników! Chciałbym za to bardzo podziękować.

Krok po kroku zbliżamy się do tych najnowocześniejszych państw w Europie i na świecie, w których tylko symboliczne ilości odpadów trafiają na składowiska, a reszta jest wykorzystywana racjonalnie i z korzyścią dla środowiska. Przed nami jeszcze, oczywiście, mnóstwo pracy, jesteśmy w trakcie długofalowego procesu. Niemniej, dystans do wzorcowych, proekologicznych miast czy krajów jest coraz mniejszy.

Kolejny przełomowy moment już niebawem. W kwietniu 2018 r. wdrożony zostanie, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, poszerzony system obowiązkowej segregacji odpadów. Głęboko wierzę, że i tym razem wspólnie sprostamy wyzwaniu, a poprawne segregowanie po prostu wejdzie nam w nawyk. Wiele już wspólnie w tym obszarze osiągnęliśmy. Warto jednak konsekwentnie podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców – co wprost przekłada się na tony odzyskanych surowców wtórnych.