Urząd Miejski w Gdańsku przypomina, iż nie ma konieczności składania zmiany przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z poszerzonym systemem nowe deklaracje składają tylko przedsiębiorcy oraz nieruchomości mieszane, posiadające w swoich zasobach zarówno mieszkańców jak i firmy.
 
Od 1 kwietnia br. w gminie obowiązują zmienione druki deklaracji jako dostosowanie do Rozporządzenia Ministra Środowiska wskazującego, że odpady należy gromadzić w sposób selektywny.

 

Edytowalne wzory deklaracji są dostępne tutaj: czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76342.asp

 

W katalogu deklaracji znajdują się druki:

DO-2 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy a powstają odpady komunalne;

DO-3 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;

DO-4 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku.

 

W formularzach DO-2 i DO-3 zostały określone nowe frakcje, zgodne z poszerzonym systemem, czyli: bio, szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier i resztkowe. Zmieniła się też możliwość wyboru pojemników z dostępnej palety. Nie będzie już można wybrać pojemników o pojemności 180 litrów i 14000 litrów. Dodatkowo podatnik będzie miał możliwość wyboru pojemników lub worków dla frakcji: szkło, papier oraz metale i tworzywa sztuczne w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Formularz jest rozbudowany o wszystkie nowe frakcje. Dla nieselektywnej zbiórki, w zależności od ilości wytworzonych odpadów, sposób wypełnienia deklaracji pozostaje bez zmian.

 

W formularzu DO-4 od kwietnia 2018 roku zmieniły się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla selektywnej zbiórki odpadów i jest ona niższa, natomiast dla nieselektywnej zbiórki odpadów opłata za rok 2018 wzrosła.

 

Formularz DO-1 został dostosowany do konieczności ujęcia załącznika WLM przy nieruchomościach zabudowanych budynkami wielkolokalowymi. Nie ma zmian dla sposobu i wysokości opłaty dla mieszkańców. Formularz uprawomocni się 20 marca 2018 roku i będzie dostępny na stronie www.

 

Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter powszechnego jednostronnie ustalanego świadczenia pieniężnego o charakterze przymusowym. Opłata ta należy do dochodów publicznych i jest przeznaczona na realizację celów publicznych. Stanowi ona dochód gminy, z którego pokrywa się funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a mianowicie: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.

 

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl.

 

W przypadku wątpliwości pomocą służy Biuro Obsługi Klienta – https://czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76351.asp