„Segreguję odpady – ogólnopolski system segregacji odpadów” – to kampania zainicjowana przez Urząd Miejski w Gdańsku dot. poszerzonego systemu segregowania odpadów, który w Gdańsku będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2018 r. Odpowiedzialny za ten projekt Wydział Gospodarki Komunalnej przygotował długoterminowe działania skierowane zarówno do ogółu mieszkańców, jak i poszczególnych grup społecznych – Poczyniliśmy już wiele kroków Gdańsku, aby podnosić skuteczność odzyskiwania surowców wtórnych. Stale poprawiamy osiągnięcia na tym polu, co jest wielką zasługą mieszkańców. Przed nami kolejny, niezwykle ważny etap. Do dotychczasowych obowiązków segregowania szkła, dojdą trzy inne surowce – plastik, metale, papier. Nasza kampania ma za zadanie merytorycznie edukować jak poprawnie dokonywać dzielenia odpadów, ale też powinna budować świadomość, jakie to przynosi korzyści – wyjaśnia Sławomir Kiszkurno, dyrektor Wydziału. – W pierwszej kolejności, w najbliższych miesiącach, chcielibyśmy utrwalić w głowach mieszkańców fakt, że w ogóle następuje poszerzenie systemu, dlaczego i kiedy. Natomiast od lutego przyszłego roku prowadzić będziemy intensywną komunikację edukacyjną – dodaje.

Kampania dotrze do ogółu odbiorców mediów, poprzez nośniki reklamowe czy dystrybucje informatorów, ale też do nauczycieli, uczniów, dorosłych mieszkańców, w tym seniorów. – Każdy z nas jest ważnym elementem w tym systemie segregowania odpadów. Wspólnie pracujemy na końcowy wynik, dlatego naszą ambicją jest dotrzeć do mieszkańców, aby nauczyć ich poprawnego segregowania. Zmienią się pewne niuanse, ale bardzo istotne. Przykładowo, odpady metalowe dotąd trafiały do pojemnika na suche, a od kwietnia ich miejsce jest w pojemniku żółtym na tworzywa i metale właśnie. Na pewno potrzeba trochę czasu, aby przyswoić sobie te zasady. Dlatego też z takim wyprzedzeniem zaczynamy już akcję edukacyjną – mówi Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Obecnie system segregowania odpadów w Gdańsku dzieli się na 3 obowiązkowe frakcje: szkło, odpady mokre (bio) oraz odpady suche. Ponadto można korzystać z ogólnodostępnych pojemników i dobrowolnie tam wyrzucać wydzielone: papier i tworzywa sztuczne. Od 1 kwietnia 2018 r. system będzie następujący: odpady bio, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady resztkowe. Warto jednak podkreślić, że nie oznacza to konieczności trzymania w domu 5 pojemników. Obecnie mamy najczęściej po 3 pojemniki w domach i tak może pozostać. Z tą różnicą, że jeden pojemnik jest na bio, drugi na resztkowe, a trzeci na surowce wtórne, które dopiero dzielimy przy osiedlowej altanie do odpowiednich, kolorowych pojemników.