Miasto Gdańsk oraz firmy współodpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych przygotowują się logistycznie do okresu Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Poniżej publikujemy skorygowane harmonogramy odbiorów odpadów obowiązujące od 24 grudnia br. do 5 stycznia 2019 r. Szczególnie warto zwrócić uwagę na terminy odbioru szkła.

Przypominamy, że gospodarka odpadów zorganizowana jest w Gdańsku w oparciu o sześć sektorów. Aby sprawdzić, do którego sektora należy dana dzielnica czy adres, należy zajrzeć na stronę internetową „Czyste Miasto Gdańsk”.

https://czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76346.asp

Sektory: 1, 2, 3, 4, 5

Operator: Suez Północ

Harmonogram dotyczy wszystkich frakcji odpadów (oprócz szkła, odbiór w dniu 03.01)

Odbiór odpadów z zabudowy WIELORODZINNEJ oraz JEDNORODZINNEJ

24.12.(Poniedziałek) – wg stałego harmonogramu (jak za poniedziałek)

25.12. (Wtorek) – dzień ustawowo wolny (odbiór wyłącznie na Głównym Mieście)

26.12. (Środa) – dzień ustawowo wolny (odbiór wyłącznie na Głównym Mieście)

27.12. (Czwartek) – odbieramy za środę (26.12)

28.12. (Piątek) – odbieramy za wtorek (25.12) i czwartek (27.12)

29.12. (Sobota) – odbieramy za piątek (28.12)

30.12. (Niedziela) – dzień wolny od pracy (odbiór wyłącznie na Głównym Mieście)

31.12. (Poniedziałek) – wg stałego harmonogramu (jak za poniedziałek)

01.01. (Wtorek) – dzień ustawowo wolny (odbiór wyłącznie na Głównym Mieście)

02.01. (Środa) – odbieramy za wtorek (01.01)

03.01. (Czwartek) – odbieramy za środę (02.01) + odbiór szkła w zabudowie wielorodzinnej

04.01. (Piątek) – odbieramy za czwartek (03.01)

05.01. (Sobota) – odbieramy za piątek (04.01)

Odbiór odpadów z „FIRM”

Wszystkie frakcje (z wyjątkiem SZKŁA, które przeniesione zostało na 16.01.2019 r.)

24.12. (Poniedziałek) – odbieramy za poniedziałek (24.12) i wtorek (25.12)

25.12. (Wtorek) – dzień ustawowo wolny – brak odbioru z firm

26.12. (Środa) – dzień ustawowo wolny – brak odbioru z firm

27.12. (Czwartek) – odbieramy za środę (26.12), czwartek (27.12) i piątek (28.12)

28.12. (Piątek) – odbieramy za wtorek (25.12), środę (26.12), czwartek (27.12) i piątek (28.12)

29.12. (Sobota) – brak odbioru z firm

30.12. (Niedziela) – dzień wolny od pracy – brak odbioru z firm

31.12. (Poniedziałek) – odbieramy za poniedziałek (31.12) i wtorek (01.01)

01.01. (Wtorek) – dzień ustawowo wolny – brak odbioru z firm

02.01. (Środa) – odbieramy za wtorek (01.01)i środę (02.01)

03.01. (Czwartek) – odbieramy za środę (02.01) i część firm za czwartek (03.01) i piątek (04.01)

04.01. (Piątek) – dokończenie odbiorów z firm za czwartek (03.01) i piątek (04.01)

Sektor 6

Operator: Gdańskie Usługi Komunalne

Harmonogram dotyczy wszystkich frakcji odpadów.

Odbiór odpadów z zabudowy WIELORODZINNEJ oraz JEDNORODZINNEJ

24.12.(Poniedziałek) – wg stałego harmonogramu (jak za poniedziałek)

25.12. (Wtorek) – dzień ustawowo wolny

26.12. (Środa) – dzień ustawowo wolny

27.12. (Czwartek) – odbieramy za środę (26.12)

28.12. (Piątek) – odbieramy za wtorek (25.12) i czwartek (27.12)

29.12. (Sobota) – odbieramy za piątek (28.12)

30.12. (Niedziela) – dzień wolny od pracy

31.12. (Poniedziałek) – wg stałego harmonogramu (jak za poniedziałek)

01.01. (Wtorek) – dzień ustawowo wolny

02.01. (Środa) – odbieramy za wtorek (01.01)

03.01. (Czwartek) – odbieramy za środę (02.01)

04.01. (Piątek) – odbieramy za czwartek (03.01)

05.01. (Sobota) – odbieramy za piątek (04.01)

Odbiór odpadów z „FIRM”

24.12. (Poniedziałek) – wg stałego harmonogramu (jak za poniedziałek)

25.12. (Wtorek) – dzień ustawowo wolny – brak odbioru z firm

26.12. (Środa) – dzień ustawowo wolny – brak odbioru z firm

27.12. (Czwartek) – odbieramy za wtorek (25.12) i środę (26.12)

28.12. (Piątek) – odbieramy za czwartek (27.12) i piątek (28.12)

29.12. (Sobota) – brak odbioru z firm

30.12. (Niedziela) – dzień wolny od pracy – brak odbioru z firm

31.12. (Poniedziałek) – wg stałego harmonogramu (jak za poniedziałek)

01.01. (Wtorek) – dzień ustawowo wolny – brak odbioru z firm

02.01. (Środa) – odbieramy za wtorek (01.01)

03.01. (Czwartek) – odbieramy za środę (02.01)

04.01. (Piątek) – odbieramy za czwartek (03.01) i piątek (04.01)

Więcej informacji o gospodarce odpadami w Gdańsku na www.czystemiasto.gdansk.pl.