Urząd Miejski w Gdańsku rozdystrybuował już ok. 5000 trwałych tablic ze szczegółowymi zasadami segregacji. Wszystkie są lub będą niebawem zawieszone na altanach czy w innego rodzaju punktach gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Jeśli nie ma jeszcze takiej praktycznej pomocy przy Twoim bloku to poinformuj zarządcę swojej nieruchomości, aby zgłosił się do Wydziału Gospodarki Komunalnej (osobisty odbiór tablic). Prosimy o kontakt mailowy: czystemiasto@gdansk.gda.pl.

Tablica na wiacie

Tablica na wiacie

Tablica na wiacie