Poprzedni
Następny

DLACZEGO POSZERZAMY SEGREGACJĘ?

Dotychczas w Gdańsku zbieraliśmy odpady do 3 pojemników: suche, mokre, szkło. Od kwietnia 2018 r. wydzielać będziemy jeszcze papier, tworzywa i metale. Bezpośrednią przyczyną zmiany jest rozporządzenie Ministra Środowiska, które ujednolica w całym kraju zasady segregowania odpadów.

Ostateczny efekt ekologiczny zawsze przynosi wspólna praca zarówno
mieszkańców segregujących odpady, jak i służb miejskich, w tym
Zakładu Utylizacyjnego, który w sortowni dalej przygotowuje odpady
do recyklingu (np. segreguje plastik na zielony, niebieski, bezbarwny).

Dzięki temu rozwiązaniu Polska, w tym Gdańsk jako gmina, znacznie podniesie poziom odzysku surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu oraz
stanie się bardziej proekologicznym krajem.

Sukcesywnie zbliżamy się do najlepszych, wzorcowych krajów. To pokazuje, że świadomość gdańszczan rośnie, a odpowiedzialne postępowanie z odpadami powoli wchodzi nam w nawyk.

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W GDAŃSKU OD 1 KWIETNIA 2018 R.

PAPIER > POJEMNIK NIEBIESKI

 • opakowania z papieru, kartonu
 • tektury
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy
 • zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torebki i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków)
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • zatłuszczonych, jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE > POJEMNIK ŻÓŁTY

 • opróżnione z zawartości, zgniecione i zakręcone plastikowe butelki
 • kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki)
  i opakowania wielomateriałowe
 • opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach
 • plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
 • opróżnione puszki po żywności i napojach
 • folię aluminiową
 • złom żelazny i metale kolorowe
 • metalowe kapsle, zakrętki od słoików
 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych i chemii samochodowej
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • styropianu
 • zabawek

SZKŁO > POJEMNIK ZIELONY

 • opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek i kapsli butelki po napojach i żywności
 • puste słoiki bez zakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego
 • zniczy z woskiem
 • żarówek, świetlówek i reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

BIO > POJEMNIK BRĄZOWY

 • obierki, odpadki warzywne i owocowe
 • drobne gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • resztki jedzenia
 • zabrudzone ręczniki papierowe
  i zużyte chusteczki higieniczne
 • kości zwierząt i surowego mięsa
 • popiołu
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym
  żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni)
 • zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch jednorazowych
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

RESZTKOWE > POJEMNIK SZARY

 • papier lakierowany i powleczony folią
 • papier zatłuszczony i mocno zabrudzony
 • zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe
 • zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe
 • kości zwierząt i surowe mięso
 • odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów i ściółkę dla gryzoni)
 • ubrania, małe zabawki
 • styropian pochodzący z gospodarstw domowych (np. stanowiący opakowania sprzętu agd/rtv oraz jednorazowe naczynia styropianowe)
 • ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy
 • szkło okularowe, lustra
 • szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne
 • znicze z zawartością wosku, popiół
 • wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie nadaje się do recyklingu
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów niebezpiecznych
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu RTV i AGD)
 • części samochodowych w tym opon
 • opakowań po olejach silnikowych i smarach
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • baterii i akumulatorów
 • leków i zużytych artykułów medycznych

HARMONOGRAM

Październik 2017

Luty 2018

Kwiecień 2018

Wymiana naklejek
na obecnych
pojemnikach

Początek akcji ustawiania dodatkowych pojemników 

Zaczynamy
segregację
na 5 frakcji 🙂

Październik 2017

Wymiana naklejek na obecnych pojemnikach

Luty 2018

Początek akcji ustawiania dodatkowych pojemników

Kwiecień 2018

Zaczynamy segregację na 5 frakcji 🙂

teraz segregujemy na

od 1 kwietnia 2018 będziemy segregować na

SZKŁO

MOKRE

SUCHE

>>

PAPIER

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

SZKŁO

BIO

RESZTKOWE

teraz segregujemy na:
SZKŁO
MOKRE
SUCHE

od 1 kwietnia 2018 będziemy segregować na:
PAPIER
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO
BIO
RESZTKOWE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nie ma takiej konieczności w mieszkaniu. Obecnie mamy najczęściej po 3 pojemniki w domach (na szkło, odpady mokre i suche) i tyle może pozostać. Z tą różnicą, że jeden pojemnik jest na odpady bio, drugi na resztkowe, a trzeci na surowce wtórne, które dopiero dzielimy przy osiedlowej altanie do odpowiednich, kolorowych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne).

Początek akcji ustawiania nowych pojemników na papier oraz metale i tworzywa sztuczne rozpocznie się w lutym i potrwa do końca marca. Obecne mokre, zostanie zamienione na bio, suche na resztkowe a szkło pozostanie bez zmian. Mogą się jednak zmienić rozmiary tych pojemników. Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają odpowiednie worki.

Domy jednorodzinne nie otrzymują pojemników. Zbiórka surowców wtórnych, tak jak obecnie szkła, odbywać się będzie w systemie workowym.

Nie ma konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców. W związku z poszerzonym systemem nowe deklaracje składają tylko przedsiębiorcy oraz nieruchomości mieszane, posiadające w swoich zasobach zarówno mieszkańców jak i firmy.

Tak, jeśli była złożona taka deklaracja lub zostanie złożona nowa. Wiąże się to jednak z znacznie wyższymi opłatami niż za odpady posegregowane. Warto podkreślić, że prace nad polskim prawem dot. gospodarki odpadami zmierzają do tego by w bliskiej przyszłości nie było możliwości wyrzucania odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych.

Poszerzenie systemu odbywa się w ramach opłaty mieszięcznej obecnie pobieranej i oszczędności z minionych lat. Warto podkreślić, że obowiązkowa segregacja surowców ma prowadzić do zmniejszenia ilości odpadów, które trafiają na składowisko, co także kosztuje (m.in. ponosimy tzw. opłaty środowiskowe od każdej zeskładowanej tony). Te koszty również przekładają się na miesięczną opłatę dla mieszkańców. Poszerzony system generuje wyższe koszty niż do tej pory, ze względu na konieczność obsługi tego sytemu, przede wszystkim wyższe koszty transportu i pojemników.

System nie jest nowy, a poszerzony, co jest konieczne ze względów ekologicznych, finansowych i prawnych. Poszerzony system wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska, które weszło w życie 1 lipca 2017 r. Rozporządzenie to ujednolica sposób selektywnej zbiórki odpadów w całej Polsce. Gdańsk skorzystał z możliwości okresu przejściowego, dlatego u nas dostosowany system wchodzi w kwietniu w 2018 r. Dzięki samorządom oraz wysiłkowi mieszkańców przy segregowaniu odpadów Polska, jak też sam Gdańsk, zamierza skokowo zwiększyć ilość odzyskiwanych do recyklingu surowców, by móc osiągnąć wysokie poziomy odzysku surowców, tym samym nie płacić wysokich kar, które negatywnie przełożyłyby się na miesięczną opłatę ponoszą przez mieszkańców. Ponadto poszerzenie systemu pozwoli wspólnie wypracować pozytywny efekt dla środowiska, w pierwszej kolejności znacząco zmniejszyć tempo zapełniania składowiska odpadów w Gdańsku.

To jest mit. Tak samo oznakowane śmieciarki odbierają zawsze jeden rodzaj odpadów. Mieszanie ich byłoby zaprzeczeniem sensu tej pracy, a przepisy w gospodarce odpadami są tak skonstruowane, że każdemu samorządowi zależy na jak najlepszym odzysku surowców wtórnych. Ponadto, za zmieszanie odpadów zbieranych selektywnie firmom grożą bardzo wysokie kary. Miasto Gdańsk dokłada wszelkich starań, aby jak najskuteczniej zbierać i zagospodarowywać surowce wtórne w Gdańsku. Od 1 kwietnia 2018 r. pojawią się na ulicach Gdańska pierwsze śmieciarki dwukomorowe, które będą mogły odbierać dwa rożne rodzaje odpadów, nie mieszając ich. 

Rygorystyczne przepisy z roku na rok podnoszą w Polsce wymagania dot. gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Aby je wypełnić konieczne są kolejne inwestycje, reorganizacje, rozbudowa systemu odbioru odpadów itd. Te działania generują kolejne koszty, które przekładają się na opłatę dla mieszkańców. Częściowo rekompensują te koszty dochody ze sprzedaży tych surowców do recyklingu. Im więcej mieszkańcy będą segregować, a także im lepiej będą segregować, tym większe będą przychody z ich sprzedaży. Warto pamiętać, że wciąż wzrastają opłaty środowiskowe, które są nakładane na Miasto Gdańsk z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami. W krajach zachodnich od wielu lat funkcjonują pełne systemy segregacji odpadów, które umożliwiły osiągnąć mieszkańcom tych Państw wysoki poziom segregacji. W Polsce, w tym Gdańsku, ten system dopiero się buduje. Gdańszczanie rokrocznie osiągają coraz lepsze wyniki w segregacji surowców, niemniej potrzeba jeszcze lat do osiągnięcia poziomów odzysku surowców podobnych do tych w krajach zachodnich.

Dodatkowe pojemniki (większa ich liczba) w altanie lub w jej sąsiedztwie będą niezbędne w części przypadków, aby mieszkańcy mogli prawidłowo i zgodnie z deklaracją segregować odpady w poszerzonym systemie. Jednak w wielu wiatach są dziś między innymi np. 3 pojemniki na odpady „suche”, które zostaną zamienione na 3 inne pojemniki, w tym na papier, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady resztkowe. Oznacza to, że liczba pojemników w wiacie nie zawsze musi się zmienić. Jesteśmy świadomi przejściowych trudności, które się z tym wiążą dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców. Niemniej, Miasto jest zobowiązane do zorganizowania systemu zbiórki odpadów, natomiast administratorzy nieruchomości zostali zobowiązani przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r do zorganizowania miejsca ustawienie wszystkich pojemników do obsługi sanitarnej nieruchomości. Takie miejsce może być zarówno na swojej, jak i na sąsiadującej nieruchomości (o ile uzyskało się zgodę jej właściciela). Spotykamy też przypadki wspólnej altany dla kilku nieruchomości.

W 2018 r. opłaty miesięczne dla mieszkańców za odpady zmieszane i segregowane pozostaną na aktualnym poziomie, pomimo faktu, że wzrosną koszty obsługi poszerzonego systemu, który będzie obowiązywał w Gdańsku od kwietnia 2018 r.

Mieszkańcy domku dwurodzinnego są traktowani tak, jak domy jednorodzinne. Przy zmianie, która nastąpi otrzymają dodatkowe kolorowe worki do gromadzenia papieru oraz metali i tworzyw sztucznych. Przewidywany termin dostawy pakietu początkowego, po 6 szt. dla każdej frakcji to marzec 2018 r.

W okresie przejściowym, do czasu unormowania się strumieni odpadów w poszczególnych frakcjach, będzie możliwość ustawienia pojemników obok wiaty. Szczegóły są jeszcze ustalane. Należy jednak zwrócić uwagę, ze wyznaczone miejsce ustawienia pojemników musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Po tym okresie, w celu zapewnienia estetyki miejsca zamieszkania zalecane jest zaprojektowanie takiej wiaty, aby zmieściła wszystkie pojemniki wewnątrz pomieszczenia.

Pomimo stopniowej wymiany naklejek na pojemnikach, a także – od lutego 2018 r. – dostawiania pojemników na dodatkowe surowce, do 31 marca 2018 r. należy segregować odpady wedle podziału suche, mokre i szkło. Dobrowolnie można do pojemników selektywnej zbiórki wyrzucać posegregowane papier oraz tworzywa sztuczne. 

Pojemniki selektywnej zbiórki, które były przeznaczone rzeczywiście do dobrowolnej segregacji surowców, będą stopniowo wycofywane. Każdy mieszkaniec będzie miał obowiązek segregować surowce wtórne, korzystając z pojemników dostarczonych przez Gminę do PGO (Punktu Gromadzenia Odpadów – najczęściej są to altany). Wyjątkiem są te osoby i podmioty, które zadeklarują wyłącznie wyrzucanie odpadów zmieszanych. Wiąże się to z podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami. Warto podkreślić też, że zasady segregowania surowców od kwietnia 2018 r. będą nieco inne niż obecnie. Przykładowo, odpady metalowe będą trafiać do pojemnika żółtego, a dziś wyrzucamy je do suchych.

KONTAKT

CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA!

Wszyscy uczymy się odpowiedzialnego postępowania z odpadami. Dlatego warto pytać o szczegóły. Nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i chciałbyś zyskać dokładniejszą wiedzę na temat zasad segregowania surowców, możliwości przekazywania odpadów nietypowych czy organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gdańsku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Urząd Miejski w Gdańsku

Infolinia: 58 731 64 64
czynna: pn, wt, czw, pt (7.00-15.00), śr (7.00-16.30)
koszt jak za połączenia lokalne

Biuro Obsługi Klienta
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
(w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni)
ul. Partyzantów 36 (budynek A)
e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

czynne:
pn, wt, czw, pt (7.00-15.00), śr (7.00-16.30)

Kasa czynna:
pn, wt, czw, pt (7.00-15.00), śr (7.00-16.30)

Imię/nick

E-mail

Wiadomość

DO POBRANIA

ULOTKA

PLAKAT

PIKTOGRAMY

INSTRUKACJA SKŁADANIA E-DEKLARACJI

Jeśli podejmujesz gości spoza Polski, zadbaj również o ich zaznajomienie z zasadami segregacji odpadów w Gdańsku. Skorzystaj z ulotki lub plakatu w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim lub rosyjskim.

Plakat_DE.pdf
Plakat_EN.pdf
Plakat_UA.pdf
Plakat_RU.pdf

ulotka_DE.pdf
ulotka_EN.pdf
ulotka_UA.pdf
ulotka_RU.pdf

Instrukcja korzystania z PGO