Zdrowie publiczne i sport

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w karetce
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Szczegółowy opis realizacji miejskiej polityki prozdrowotnej i prosportowej.

  • Rok 2020 to czas wielkich zmian związanych z pandemią COVID-19, które w sposób szczególny dotknęły obszar zdrowia. W 2020 r. w ramach wsparcia gdańskich placówek medycznych ze środków miejskich i rad dzielnic zakupiono 29 szt. aparatury i sprzętu medycznego, w tym 9 respiratorów. Zakupiony sprzęt o wartości ponad 1,5 mln zł użyczono na czas nieokreślony podmiotom leczniczym, dla których organem prowadzącym jest Marszałek Województwa: Szpitalom Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej, Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, Szpitalowi Dziecięcemu Polanki oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Gdańsku. Zakupiono blisko 8 tys. testów genetycznych RT-PCR dla służb walczących z epidemią oraz środki ochrony indywidualnej i środki odkażające dla pracowników różnych służb miejskich, realizatorów zadań z obszaru pomocy społecznej, wsparcia społecznego, zadań z zakresu zdrowia, w szczególności profilaktyki uzależnień (w tym np. 140 tys. maseczek).
  • W 2020 r. uchwałą Rady Miasta Gdańska Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska został przedłużony do 2025 r. Program składa się z trzech modułów: edukacyjnego, wsparcia psychologicznego i wsparcia finansowego par decydujących się na zapłodnienie pozaustrojowe. W 2020 r. z procedury in vitro skorzystało 289 par. Od początku programu urodziło się 311 dzieci.
  • W 2020 r. rozpoczęły się przygotowania do utworzenia szpitala tymczasowego dla chorujących na COVID-19 na terenie kompleksu targowo-konferencyjnego AmberExpo. Obiekt został przygotowany na 400 łóżek.
  • Miejskie podmioty inicjowały oraz wspierały liczne projekty społeczne ukierunkowane na wsparcie placówek i pracowników medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, np. w zakresie wyposażenia (np. #GdanskPomaga, #dzielmysiedobrem) czy zapewnienia posiłków (np. #PosiłekzaWysiłek, Obiad dla Medyka, CieKawa).
  • Realizowany był Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – skierowany do aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska, będących w grupie podwyższonego ryzyka, w szczególności do osób w wieku 35-64 lat. Jego celem jest zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób z rozpoznanym stanem przedcukrzycowym.
  • Miasto podejmuje działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i tworzenia warunków sprzyjających zachowaniu i umocnieniu zdrowia wszystkich mieszkańców. W dążeniu do zachowania zdrowia duże znaczenie ma sport, zwłaszcza powszechny, gdyż sprzyja on ugruntowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych. W odpowiedzi na tę potrzebę w Gdańsku prowadzone są programy z zakresu profilaktyki chorób, skierowane przede wszystkim do grup zwiększonego ryzyka zachorowań. Podejmowane są również działania mające na celu podniesienie jakości opieki medycznej i społecznej.
  • Wśród realizowanych programów promocji zdrowego stylu życia znalazły się: Kierunek Zdrowie, Zdrowy Przedszkolak, #Zdrowie, Gdańsk – jeMY zdrowo!. We wrześniu 2020 r., po zakończeniu pilotażu programu FitKlasa, do nowej formuły gimnastyki korekcyjnej dla dzieci klasach zerowych oraz I–III szkoły podstawowej, przystąpiły wszystkie samorządowe szkoły podstawowe (ok. 12 tys. dzieci).
  • Na szeroką skalę prowadzono działania wspierające osoby dotknięte problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi pod egidą Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. W 2020 r. opieką oraz wsparciem w ramach programu objęto 160 tys. odbiorców (w tym odbiorców kampanii społeczno-edukacyjnych, jak również bezpośredniego wsparcia psychologicznego).
  • W programie Aktywuj się w Gdańsku, w 2020 r. gdańszczanie mogli uczestniczyć w 22 rodzajach zajęć, z oferty skorzystało 50 tys. uczestników. Zajęcia odbywały się nie tylko w trybie tradycyjnym, ale także online.
  • Kontynuowano program TOP Talent - profesjonalne wsparcie rozwoju utalentowanych młodych gdańskich piłkarzy i piłkarek. W 2020 r. uczestniczyło w nim 24 chłopców oraz 20 dziewcząt.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel