Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Alejka parkowa
fot. materiały prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Jest to podsumowanie działań podjętych w 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO).

  • Ósma edycja BO z 2020 r. była rekordowa: zgłoszono najwięcej jak dotąd projektów - 629 w tym 147 w nowej kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego (ZBO). Do głosowania zakwalifikowanych zostało 357 projektów. Na realizację wybranych inicjatyw Miasto założyło kwotę 18,4 mln zł, z czego niemal 15 mln przypadło projektom dzielnicowym. W głosowaniu wzięło udział 40 383 mieszkańców Gdańska. Do realizacji wybranych zostało 115 projektów, w tym 45 projektów ZBO.
  • W 2020 r. oprócz ZBO wprowadzono również nowy podział procentowy kwoty BO. 50% środków jest dzielonych po równo na wszystkie dzielnice, pozostałe 50% środków jest dzielona na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy.
  • W 2020 r. mimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 realizowano 138 projektów z trzech edycji BO (2018, 2019, 2020). Zadaniami, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2020 roku były: Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku (1,4 mln zł), Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO (848,7 tys. zł) oraz Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu (825,6 tys. zł).
  • W sprawozdaniu znaleźć można informacje na temat wszystkich projektów BO realizowanych w 2020 r. - w formie tabeli.

Pełna treść sprawozdania:

LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel