Przestrzeń publiczna

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kładka św. Ducha, Motława, w tle Żuraw i Długie Pobrzeże. Gdańsk nocą
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Rozdział poświęcony głównie planowaniu przestrzennemu, terenom zielonym i estetyzacji przestrzeni publicznej.

  • W 2020 r. uchwalono łącznie 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obejmujących swoim zasięgiem powierzchnię 166,2 ha, co odpowiada 0,6% powierzchni miasta. Na koniec 2020 r. w trakcie sporządzania było kolejnych 80 planów obejmujących powierzchnię 1689 ha. Łącznie na koniec 2020 roku obowiązywało 711 MPZP, które pokrywały 64,74% powierzchni miasta.
  • W tworzeniu bardziej przyjaznej mieszkańcom przestrzeni ma pomóc Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM) przyjęty w grudniu 2020 r. W myśl dokumentu przy urządzaniu miejskich ulic najwyższy priorytet zyskają piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy. GSUM zawiera wytyczne do szczegółowych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego oraz projektowania ulic wraz z przykładami modelowych rozwiązań dotyczących zarówno zakresu przestrzennego, funkcjonalnego i estetycznego.
  • Kontynuowano prace studialne i projektowe nad zbiorem Gdańskich Przestrzeni Lokalnych, które stanowią III etap opracowania – do końca 2020 r. sporządzono 5 kart dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzeni lokalnych w dzielnicach: Jasień (2 lokalizacje), Chełm, Aniołki i Piecki-Migowo. Ponadto sporządzono interaktywną mapę udostępnioną na stronie BRG, która pokazuje zbiór wszystkich 105 przestrzeni lokalnych w granicach miasta z rozróżnieniem na lokalizacje opracowane i te w trakcie prac.
  • Oddano do użytku obrotową kładkę na Wyspę Spichrzów, dzięki której obszar północnego cypla Wyspy Spichrzów uzyskał bezpośrednie połączenie z Długim Pobrzeżem na wysokości ul. Św. Ducha. Koszt budowy 57-metrowej przeprawy to blisko 10 mln zł.
  • Kontynuowano wdrażanie Uchwały Krajobrazowej Gdańska (UKG). Uchwała m.in. nałożyła obowiązek dostosowania istniejących nośników reklamowych do przepisów UKG w ciągu 2 lat od wejścia w życie (do kwietnia 2020 r.). W przypadku reklam niezgodnych z UKG wysyłane są wezwania do ich usunięcia. Do końca 2020 r. wysłano 2622 wezwania oraz wszczęto łącznie 236 postępowań administracyjnych. Kolejnym etapem poprawy estetyki miasta miało być dostosowanie obecnych szyldów do wymogów uchwały. W tym celu przygotowano poradnik „Szyld Gdański”.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel