Organizacja i zarządzanie miastem

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pracowniczka Gdańskiego Centrum Kontaktu
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Rozdział zawiera informacje nt. składu władz miasta i rady miasta, struktury organizacyjnej UMG, jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w UMG oraz wyróżnienia i nagrody dla Gdańska.

  • Każdego dnia z usług Urzędu Miejskiego w Gdańsku korzysta ponad 3 tys. osób. W celu sprawniejszej obsługi mieszkańców oraz łatwiejszego dostępu do magistratu, w 2020 r. funkcjonowały cztery zespoły obsługi mieszkańców (ZOM) oraz Urząd Stanu Cywilnego. W 2020 r. trwały prace nad uruchomieniem kolejnego Zespołu Obsługi Mieszkańców dedykowanego rejestracji pojazdów. W początkowej fazie pandemii COVID-19, mimo zamknięcia wielu instytucji publicznych, Urząd Miejski przez cały czas realizował najważniejsze, niezbędne dla mieszkańców usługi, jednocześnie wprowadzając działania zabezpieczające i ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii. W 2020 r. wprowadzono wrzutnie korespondencji, zachęcano do częstszego korzystania z kontaktu elektronicznego i wyboru przez mieszkańców takiej formy załatwiania spraw urzędowych, wreszcie obligatoryjnie wprowadzono telefoniczną oraz internetową rezerwację wszystkich wizyt wymagających fizycznej obecności w urzędzie. W 2020 r. z usługi rezerwacji wizyt skorzystało 117,6 tys. osób.
  • Kompleksowe informacje o sposobie realizacji spraw w urzędzie były również udostępniane za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Kontaktu, co zaowocowało wzrostem zainteresowania mieszkańców tą formą kontaktu. Przełożyło się to na liczbę obsługiwanych spraw. Rekordową liczbę zgłoszeń pracownicy obsłużyli w czerwcu 2020 r., kiedy to przyjęli 12 369 spraw w ciągu miesiąca.
  • Gdańsk w konkursach i rankingach w 2020 r.: nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości 2020 (EER) dla Gdańska i Województwa Pomorskiego; 1. miejsce dla Gdańska w kategorii gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 2. miejsce dla Teresy Blacharskiej Skarbnik Miasta Gdańska w kategorii miast powyżej 120 tys. mieszkańców w rankingu Perły Samorządu; Gdańsk został również wyróżniony w rankingu Gmina na 5!, gdzie znalazł się na 1. miejscu, a w związku z tym, że od lat plasuje się w zestawieniu na czołowym miejscu, został wyróżniony tytułem „Złotej Gminy”.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel