Mobilność i transport

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tramwaj na estakadzie na alei Pawła Adamowicza
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

O szeroko pojętym transporcie: od ruchu pieszego po transport lotniczy.

 • Rok 2020 zapisał się w historii w sposób szczególny w dziedzinie transportu i mobilności. Sfera ta, w 2020 r. została mocno doświadczona pandemią COVID-19, która wymusiła zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń komunikacyjnych.
 • Pomimo znacznego spadku liczby pasażerów w 2020 r. (o 37% r./r.) zminimalizowano redukcję częstotliwości i liczby czynnych połączeń autobusowych i tramwajowych oraz kontynuowano inwestycje związane z transportem zbiorowym. W 2020 r. środki z zakupu biletów w Gdańsku pokryły jedynie 30,7% wydatków na komunikację miejską. Dopłata z budżetu miasta do komunikacji miejskiej wyniosła 286,3 mln zł. Środki z zakupu biletów oraz dotacje gmin ościennych w coraz mniejszym stopniu wystarczają na finansowanie komunikacji miejskiej. W latach 2014-2020 wpływy z biletów spadły o 15% (-23,2 mln zł) podczas gdy dopłata ze środków budżetu miasta wzrosła o 120% (156,6 mln zł).
 • W 2020 r. do obsługi komunikacyjnej skierowano więcej autobusów wielkopojemnych. Przebieg pojazdów komunikacji miejskiej wzrósł r/r o 27 tys. wozo-km i wyniósł 32 346 tys. wozo-km.
 • W 2020 r. zakończono budowę 2,7 km linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w al. P. Adamowicza, w skład której wchodzą: 4 przystanki przelotowe, 1 przystanek końcowy oraz pętla z węzłem integracyjnym: przystankami tramwajowymi, autobusowymi, parkingiem dla samochodów i rowerów. Koszy budowy linii tramwajowej wraz z okolicznym układem drogowym wyniósł 243 mln zł.
 • Tramwaj na Stogi - zakończono prace związane z przebudową infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej. Na tej linii wybudowano m.in. przystanki typu wiedeńskiego, zmodernizowano pętlę tramwajową i pozostałe przystanki oraz wyposażono je w parkingi rowerowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 118 mln zł.
 • Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym - wykonano przejście naziemne przez ulicę Podwale Przedmiejskie na skrzyżowaniu z ulicą Łąkową, dzięki czemu poprawie uległ komfort użytkowników pieszych, w tym osób niepełnosprawnych.
 • W ramach integracji taryfowo-biletowej w Gdańsku wprowadzono dodatkową ofertę przewozową - jeden bilet na autobusy, tramwaje i kolej z Gdańską Kartą Mieszkańca ze zdjęciem. Mieszkańcy posiadający ważny imienny bilet okresowy ZTM od tego czasu mogą korzystać bezpłatnie z przejazdów SKM/PKM i POLREGIO na terenie miasta.
 • Rok 2020 był kolejnym z rzędu rekordowym pod względem liczby przejazdów odnotowanych przez 12 referencyjnych liczników rowerowych (5,82 mln; blisko 3% więcej niż w 2019 r.).
 • W 2020 r. kontynuowano rozszerzanie stref uspokojonego ruchu, o dopuszczonej maksymalnej prędkości 30 km/h, ze skrzyżowaniami równorzędnymi oraz kontraruchem rowerowym na ulicach jednokierunkowych. Strefa ruchu uspokojonego na koniec 2020 r. obejmowała 609 km dróg publicznych w Gdańsku, co stanowiło 65,3% wszystkich dróg publicznych w mieście.
 • Problemy związane z pandemią COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami w przemieszczaniu się spowodowały spadek liczby pasażerów obsłużonych w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku o 68% r/r do poziomu 1 711 281 os. w całym 2020 r. Port oferował pasażerom w sumie 79 połączeń lotniczych (69 linii regularnych i 10 połączeń czarterowych). W 2020 r. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy utrzymał 3. lokatę wśród lotnisk w kraju pod względem liczby obsłużonych pasażerów (2. miejsce wśród regionalnych portów lotniczych).
 • W 2020 r. w porcie morskim w Gdańsku pomimo pandemii COVID-19 udało się zachować ciągłość przeładunków, których odnotowano łącznie 48 mln ton, czyli o blisko 8% mniej niż w 2019 r.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel