Kultura i czas wolny

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mężczyzna na tle sceny, na której gra zespół muzyczny
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Ten fragment raportu poświęcony jest uczestnictwu gdańszczan w życiu kulturalnym, rozwojowi sieci instytucji kultury oraz turystyce.

  • Z powodu pandemii COVID-19 instytucje kultury jak i organizacje pozarządowe, których zadania były współfinansowane przez miasto, podjęły starania, aby dostosować zaplanowane działania do nowej sytuacji. Forma i przebieg wydarzeń kulturalnych w Gdańsku znacząco się zmieniły. Koncerty, spektakle, spotkania, konferencje, szkolenia, warsztaty i wydarzenia kulturalne przeniesiono do internetu. W 2020 r. instytucje zorganizowały ok. tysiąca wydarzeń online.
  • Miasto Gdańsk stworzyło w 2020 r. szereg działań pomocowych dla środowisk kultury. Przeformułowano programy stypendialne miasta Gdańska – ujęto je w jeden program Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska (w 2020 r. wsparto 165 artystów rekordową kwotą 1,2 mln zł); powołano Gdański Fundusz Wydawniczy skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw; wprowadzono elastyczne zasady realizacji i rozliczania projektów dla organizacji pozarządowych. Wsparciem w pandemii COVID-19 objęto ponad 500 podmiotów, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Aby złagodzić skutki pandemii w Gdańsku, przygotowano pakiet ochronnych programów dla środowisk kultury.
  • W 2020 r. minęło równo 40 lat od podpisania porozumień w sierpniu 1980 roku. Z tej okazji w Gdańsku w dniach 14 sierpnia - 1 września 2020 r. zorganizowano obchody 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych – Święto Solidarności i Demokracji. By uczcić pamięć o strajku w Stoczni Gdańskiej, wśród zaplanowanych w czasie obchodów wydarzeń nastąpiło odsłonięcie tablicy na Szlaku Wolności we Wrzeszczu, a 31 sierpnia, odbyło się symboliczne otwarcie historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. W Strefie Społecznej przy ECS zaprezentowały się organizacje pozarządowe, a 31 sierpnia zagościli tam samorządowcy, którzy rozmawiali o sprawach najważniejszych dla kraju. W ciągu 18 dni w Święcie Wolności i Demokracji stacjonarnie udział wzięło 12,5 tys. gości. Wszystkie wydarzenia transmitowane online obejrzało 107,1 tys. internautów.
  • W ramach obchodów upamiętniających 50-lecie Grudnia ‘70 zorganizowano apel pamięci pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, a w przestrzeni miasta pojawiły się płyty upamiętniające osoby zabite podczas wydarzeń grudniowych.
  • Gdańska kultura carillonowa w Gdańsku została wpisana na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wpis na krajową listę jest pierwszym etapem na drodze starań o wpisanie gdańskiej kultury carillonowej na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.
  • Złożony na początku 2020 roku w Paryżu wniosek pn. „Stocznia Gdańska – miejsce narodzin Solidarności i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie” o wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny ekspertów z Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS, co stanowi kluczowy element procedury wpisu na listę UNESCO.
  • Muzeum Gdańska obchodziło 50-lecie swojej działalności. Z kolei Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, obchodziła jubileusz 75-lecia swojej aktywności na rzecz czytelnictwa.
  • Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na wielkości ruchu turystycznego. W 2020 r. do Gdańska przyjechało niespełna 2 mln gości – o 44% mniej niż rok wcześniej. Obostrzenia związane z pandemią wpłynęły nie tylko na zmniejszenie ruchu turystycznego; zmieniły także jego strukturę. Od kilku lat goście zagraniczni stanowili ok. jednej trzeciej całego ruchu. W ubiegłym roku przyjechało ich ok. 300 tys., czyli 15% wszystkich gości.
  • Gdańska Organizacja Turystyczna kontynuowała rozwój systemu Karty Turysty. Do oferty wprowadzono możliwość dokupienia Biletu Metropolitalnego i usług Fast Track & Executive Lounge, oferowanych w Porcie Lotniczym Gdańsk.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel