Innowacyjność i przedsiębiorczość

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
fot. materiały prasowe Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

Charakterystyka przedsiębiorczości i rynku pracy w Gdańsku.

  • Kryzys związany z COVID-19 wpłynął również na potrzebę elastycznego reagowania na zmiany w zakresie potrzeb gospodarki, pracodawców i rynku pracy. Wyzwania te w istotnym stopniu kształtowały procesy i działania realizowane na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości w Gdańsku w 2020 r. Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego wiązało się z dużymi utrudnieniami dla przedsiębiorców. Ze względu na liczne ograniczenia, wprowadzane w ramach walki z epidemią koronawirusa, ucierpiał i wymagał wsparcia w szczególności sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego stworzono Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców stanowiący system narzędzi wsparcia lokalnej gospodarki w związku z kryzysem, kompleksowo uzupełniony o działania na rzecz przedsiębiorców realizowane przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, wsparcie rynku pracy poprzez Gdański Urząd Pracy. Powołanie Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców do koordynacji dialogu z przedstawicielami biznesu i działań osłonowych, pozwoliło miastu aktywnie dostosowywać się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji wywołanej pandemią, która skutkuje głębokimi zmianami w przestrzeni gospodarczej.
  • Pomimo spadku aktywności ekonomicznej w wyniku pandemii COVID-19 w 2020 r. w Gdańsku wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, które w 2020 r. wyniosło 6604 zł brutto i było wyższe o 4,7% w porównaniu z 2019 r. Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Gdańsku było wyższe o 19,8% niż w województwie pomorskim oraz o 22% względem kraju.
  • Realizowano projekty, kierowane do dzieci i młodzieży projekty, mające na celu rozwój postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, takie jak: Lekcje Przedsiębiorczości, Starter Pack, SB Bridge. Zorganizowano konferencje i cykl spotkań dla środowisk edukacyjnych, w tym m.in.: BeZee, Edu Generator, NOW. Prowadzono również programy stażowe Wypracuj Przyszłość i Wakacyjny Staż kierowane do uczniów, studentów i absolwentów szkół wyższych.
  • Ekosystem gdańskich start-upów, budowany wokół Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, rozwijano m.in. dzięki takim inicjatywom jak preakceleracja Techseed.me, projekt Morze nowych technologii, a także projekt IRIS.
  • Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy realizowało zadania z zakresu ustawicznego rozwijania kompetencji, poznawania środowisk pracy, specyfiki konkretnych zawodów. Przeprowadzono w tym zakresie m.in. 114 warsztatów dla młodzieży. Aktywizacją zawodową dojrzałych mieszkańców Gdańska zajmowało się natomiast Centrum Pracy Seniorek i Seniorów, a wsparcie dla obcokrajowców na rynku pracy świadczył Dział Zatrudnienia Cudzoziemców.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel