Infrastruktura

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Szkoła w trakcie prac remontowych
fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Część poświęcona głównie rozwojowi mieszkalnictwa, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, oświetleniowych oraz gospodarce odpadami.

  • W wyniku realizacji projektów ciepłowniczych w 2020 r. wybudowano i zmodernizowano 15,6 km sieci ciepłowniczych i przyłączy. Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 277 budynków. Zakończono termomodernizację 7 placówek oświatowych, na które wydatkowano łącznie 16,8 mln zł, a w kolejnych 13 placówkach rozpoczęły się prace.
  • Z początkiem lutego 2020 r. wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na 5 frakcji dla wszystkich właścicieli nieruchomości, co przyczyniło się do blisko 40% wzrostu (o ponad 10 tys. ton r/r) masy odpadów surowcowych zebranych selektywnie.
  • Dzięki działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego, w 2020 r. wybudowano i oddano do użytku 149 lokali mieszkalnych. Kontynuowano prace remontowe lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim. W 2020 r. wyremontowano 204 lokale z zasobu komunalnego, a na 2021 r. przewidziano remont kolejnych 200 lokali mieszkalnych.
  • W 2020 r. kontynuowano prace nad podwyższeniem standardu w lokalach komunalnych w Gdańsku m.in. przez likwidację pieców węglowych oraz wspólnych łazienek.
  • W 2020 r. na ulicach Gdańska pojawiło się 1500 nowych punktów oświetleniowych, co pozwoliło na oświetlenie 21 km dróg, chodników i ciągów pieszych (w tym 14 km w 56 lokalizacjach za kwotę blisko 7,7 mln zł w ramach kolejnego etapu programu „Jaśniejszy Gdańsk”). W 2020 r. wprowadzono usługę Białego Światła, czyli wymiany oświetlenia na nowe w technologii energooszczędnej LED na majątku Energa Oświetlenie Sp. z o.o. W analizowanym roku poddano modernizacji oświetlenie zlokalizowane przy 216 ulicach lub ich fragmentach.
  • Dzięki wdrożonej w 2020 r. wersjach obcojęzycznych – angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej – aplikacji na telefon Czyste Miasto Gdańsk, poszerzono dostęp do narzędzia, które wspomaga mieszkańców w zakresie informacji o zaplanowanych usługach (harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz mycia pojemników), podpowiedzi dotyczących tego, gdzie umieścić dany odpad oraz innych ważnych informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Pod koniec 2020 r. z aplikacji korzystało blisko 25 tys. użytkowników.
  • 30 stycznia 2020 r. uzyskano decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej zatwierdzającą wkład finansowy budowy instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – Portu Czystej Energii. Całkowite koszty kwalifikowane projektu wyniosą 565 mln zł (netto), w tym dotacja UE w wysokości 270 mln zł. W dniu 24 września 2020 r. podpisano umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę ponad 294 mln zł, która domknęła finansowanie Dnia 6 maja 2020 r. nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych, które w 2021 r. są kontynuowane. Zakończenie budowy wraz z rozpoczęciem rozruchu instalacji planuje się na koniec 2023 r.
  • W 2020 r. oddano do użytku 6,6 tys. lokali mieszkalnych, o 708 mniej niż w 2019 r. Wydano także 301 pozwoleń na budowę rekordowej liczby 9,9 tys. mieszkań.
  • Rozwijano system zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W ramach budowy nowych i przebudowy istniejących zbiorników retencyjnych w 2020 r. zakończono prace związane z budową zbiornika retencyjnego „Strzelniczka II” o pojemności 46,6 tys. m³ oraz rozpoczęto budowę zbiornika „Jaśkowa Dolina” o pojemności 9,3 tys. m³. Zakończono sporządzanie dokumentacji na przebudowę zbiorników retencyjnych na Potoku Oliwskim (Subisława, Kuźnia Wodna) oraz stawów na Potoku M2. Uzyskano koncepcję budowy zbiornika nr 16 i przebudowy zbiornika nr 15 na Potoku Oliwskim.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel