Edukacja

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Uczniowie piszący egzamin
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Tę część raportu poświęcono m.in. rozwojowi gdańskiej sieci edukacyjnej, wyrównywaniu szans w edukacji, formom wspierania rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.

  • W obszarze edukacji rok 2020 stał pod znakiem pandemii COVID-19 i wynikających z niej zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Przez znaczną część roku kształcenie realizowane było w formie zdalnej, co było zupełnie nowym wyzwaniem dla dyrektorów placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodzin. Sposób realizacji nauczania zmieniał się w ciągu roku w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Dzięki wdrażanej od kilku lat Gdańskiej Platformie Edukacyjnej (zapewniającej m.in. dostęp do aplikacji umożliwiającej naukę zdalną - MS Teams) gdańskie placówki były dobrze przygotowane do przejścia do nauczania zdalnego.
  • Kontynuowano zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach publicznych – w 2020 r. utworzono około 300 miejsc w samorządowych przedszkolach i punktach przedszkolnych.
  • Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej i ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych, kontynuowane oraz inicjowane były projekty i programy, które przyczyniają się do budowania oferty edukacji i wychowania w Gdańsku. Do głównych obszarów rozwojowych należały: wzbogacanie dodatkowej oferty szkół, modernizacja infrastruktury, wsparcie społeczne i profilaktyka chorób oraz rozwijanie współpracy i komunikacji w społeczności edukacyjnej.
  • Przykładami działań z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania społeczności edukacyjnej są: program Szkoła i przedszkole współpracy. Partnerstwo na rzecz rozwoju (z inicjatywami Gdańskie Forum Edukacyjne oraz Gdańska Platforma Edukacyjna), projekt „Kreatywna Pedagogika”, projekt „Zdolni z Pomorza”, oferta wsparcia i integracji dzieci cudzoziemskich w gdańskich placówkach przy wykorzystaniu modelu edukacji włączającej i podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.
  • Jednym z głównych kierunków polityki edukacyjnej miasta jest zapewnienie uczniom gdańskich placówek warunków, które istotnie przyczyniają się do odkrywania i wspierania talentów oraz zainteresowań młodych gdańszczan. Dodatkowe programy i projekty edukacyjne służą rozwijaniu kompetencji, postaw i zainteresowań w zakresie m.in. zdrowia, aktywności fizycznej, przedsiębiorczości, kultury czy aktywności obywatelskiej. Były to m.in. Gdańska Akademia Przedszkolaków, Akademia Gdańskich Lwiątek, Lekcje Przedsiębiorczości, Fitklasa, GratoSfera, Gdańska Akademia Filozofii.
  • Gdańskie placówki sukcesywnie zmieniają swoje oblicze - coraz bardziej widoczne są efekty projektu „Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych”, w ramach którego powstają nowoczesne pracownie i warsztaty w szkołach zawodowych i technicznych. Zakończyła się modernizacja basenu przy Zespole Szkół Energetycznych, a w przypadku 4 kolejnych basenów przyszkolnych trwał proces przebudowy. Zmodernizowano 5 boisk przyszkolnych.
  • Aby wyrównać dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 dla osób aktywnych zawodowo i osób wracających na rynek pracy, kontynuowano program Gdański Bon Żłobkowy, tj. dopłatę w wysokości maksymalnie 500 zł do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wsparcie funkcjonuje od września 2019 r. W 2020 r. skorzystało z niego 1100 rodzin (1119 dzieci).
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel