Demografia

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ludzie na Długim Targu w Gdańsku przy modelu Ratusza Głównego Miasta
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Rozdział poświęcony najistotniejszym kwestiom demograficznym.

  • Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Gdańsku mieszkało 470 805 osób. W ciągu roku liczba mieszkańców spadła o 102 osoby (co stanowi 0,02%). Spadek liczby mieszkańców w 2020 r. jest widoczny również w innych dużych miastach np. Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy. Największy spadek liczby ludności dotyczył osób w wieku 20-24, 26-29 oraz 60-64 lata. Biorąc pod uwagę lata 2014-2020 można obserwować wzrost liczby mieszkańców o ponad 9 tys. osób. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku sprawozdawczym odnotowano rekordową liczbę mieszkańców Gdańska.
  • W 2020 r. w Gdańsku urodziło się 5331 dzieci, o 228 mniej niż rok wcześniej. Liczba zgonów wzrosła o 598 osób i wyniosła 5694 osoby. Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł -363 osoby.
  • Fala zachorowań na COVID-19 jesienią 2020 r. przyniosła wyraźny wzrost liczby zgonów w Gdańsku. W latach 2018-2019 średnia miesięczna liczba zgonów nie przekraczała 500, podobnie było w okresie od stycznia do września 2020 r. W październiku zanotowano już ponad 600 zgonów, a w listopadzie i grudniu – prawie 900 (wzrost o blisko 50% rok do roku w tym okresie).Tabela porównawcza „Mieszkańcy Gdańska w latach 2014 – 2020” z podziałem na płeć i wiek, obrazuje dynamikę zmian populacji m.in.: rosnący systematycznie wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), który w 2019 r. wynosił 72,4, a w 2020 74,1.
  • Statystyki liczby mieszkańców w podziale na dzielnice naniesiono na mapę. Najludniejsza dzielnica to od lat Chełm - ma niemal 32 tys. mieszkańców; najmniej gdańszczan mieszka na Rudnikach (1048 osób).
  • Systematyczny wzrost liczby mieszkańców odnotowują dzielnice południowe. Liczba mieszkańców Jasienia wzrosła o 872 os. (+4,3 proc. r/r), a Ujeściska-Łostowic o 523 os. (+1,9 proc. r/r).
  • Saldo migracji Gdańska w latach 2014 - 2020 było dodatnie i wyniosło ponad 10 tys. osób - dane na ten temat wraz z informacjami o przyroście naturalnym zestawiono w tabeli “Ruch naturalny oraz saldo migracji mieszkańców Gdańska w latach 2014-2020".
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel