Atrakcyjność inwestycyjna

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Fabryka firmy Northvolt w Gdańsku
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Podsumowanie działalności proinwestycyjnej Gdańska.

  • Kryzys związany z pandemią COVID-19, w 2020 r. stanowił znaczący wstrząs dla gospodarki światowej i europejskiej, który bezpośrednio oddziaływał również na sytuację w Gdańsku i regionie pomorskim. Większość wydarzeń biznesowych i gospodarczych takich jak konferencje, targi, szkolenia zostało przeniesionych do sieci.
  • Potwierdzeniem skuteczności działań prowadzonych na rzecz wzmacniania atrakcyjności inwestycyjnej są wysokie miejsca zajmowane przez Gdańsk w różnego rodzaju plebiscytach lub badaniach. Podkreśla to pozycja osiągnięta w rankingu Tech Cities of the Future w kategorii FDI Strategy (ang. FDI – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne). Z kolei w raporcie ABSL na temat rynku nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce w 2020 roku, Trójmiasto zajęło pierwsze miejsce w badaniu na najatrakcyjniejsze miejsce prowadzenia działalności dla sektora BSS (Business Services Sector).
  • Rozwijane były mechanizmy zachęt dla inwestorów, obejmujące m.in. profilowanie zakresu i form kształcenia oraz kompetencji na rynku pracy zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami lokalnej gospodarki.
  • W 2020 r. uzbrajano, wyposażano i komercjalizowano tereny inwestycyjne takie jak Pomorskie Centrum Inwestycyjne i Pomorskie Centrum Logistyczne.
  • Prowadzono projekty w formule partnerskiej, dla których łączna wartość wyniosła w 2020 r. blisko 1,6 mld zł netto, z tego około 288 mln zł netto to kwota przeznaczona na cele publiczne, a 142 mln zł netto stanowi wartość przedmiotu koncesji. Do kluczowych inwestycji należy, np. zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów oraz zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście.
  • W 2020 r. w mieście oddano do użytku nowoczesne powierzchnie biurowe o łącznej powierzchni 39,7 tys. m2. Największym budynkiem w ramach inwestycji biurowych w Gdańsku był oddany do użytku w 2020 r. obiekt Prime B należący do kompleksu Olivia Business Centre. Kolejna największa inwestycja oddana do użytku to zlokalizowany przy al. Grunwaldzkiej 343 biurowiec Wave. Rozwijały się również powierzchnie logistyczno-magazynowe.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel