PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii

Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii
Nowy Ratusz.Siedziba Rady Miasta Gdańska
Nowy Ratusz.Siedziba Rady Miasta Gdańska
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Sprawozdanie ma formę kart informacyjnych, które zawierają ogólny zarys danego zagadnienia, opis podjętych działań i listę realizatorów wraz z instytucją wiodącą i instytucjami partnerskimi.