Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii

Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowy Ratusz.Siedziba Rady Miasta Gdańska
Nowy Ratusz.Siedziba Rady Miasta Gdańska
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Sprawozdanie ma formę kart informacyjnych, które zawierają ogólny zarys danego zagadnienia, opis podjętych działań i listę realizatorów wraz z instytucją wiodącą i instytucjami partnerskimi.