Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Jest to podsumowanie działań podjętych w 2019 r. w ramach BO. 

  • VII edycja BO z 2019 r. była rekordowa: zgłoszono najwięcej jak dotąd projektów - 563, z czego 331 przeszło weryfikację formalną oraz merytoryczną i zostało poddanych pod głosowanie. Na realizację wybranych inicjatyw Miasto założyło kwotę 18,5 mln zł, z czego niemal 15 mln przypadło projektom dzielnicowym. We wrześniu odbyło się głosowanie, w którym wzięła udział rekordowa liczba ponad 53 tys. mieszkańców Gdańska. Wybrali oni 75 projektów (70 dzielnicowych i 5 ogólnomiejskich), które zostaną zrealizowane w latach 2020/2021.
  • W 2019 r. realizowano 138 projektów z trzech edycji BO (2017, 2018 i 2019). Najwyższych nakładów wymagały projekty: park OKAZała Strzyża (849,6 tys. zł), Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta (756,5 tys. zł) oraz II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego (734 tys. zł). Obecnie projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane są w trybie dwuletnim, jednakże w 2019 r. zakończone zostały trzy projekty z 2017 r.: Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna, Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI! oraz OKAZała Strzyża.
  • W sprawozdaniu znaleźć można informacje na temat wszystkich projektów BO realizowanych w 2019 r.  - w formie tabeli.