Przestrzeń publiczna
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przestrzeń publiczna

Przestrzeń publiczna
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Targ Rakowy w Gdańsku - jedna z najnowszych przestrzeni publicznych
Targ Rakowy w Gdańsku - jedna z najnowszych przestrzeni publicznych
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Rozdział poświęcony głównie planowaniu przestrzennemu, terenom zielonym, estetyzacji przestrzeni publicznej.

  • W 2019 r. dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczącej fragmentu plaży i lasu na Stogach. W 2019 r. dokument został poddany partycypacji społecznej. Wynikiem konsultacji była uchwała Rady Miasta Gdańska, zgodnie z którą teren wschodni został przeznaczony na plażę i zieleń krajobrazowo-ekologiczną, obszar zachodni na las z możliwością realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.
  • W 2019 r. uchwalono 25 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących swoim zasięgiem powierzchnię 166 ha, co odpowiada 0,6 proc. powierzchni Gdańska. Na koniec 2019 r. w trakcie sporządzania było kolejnych 75 planów obejmujących powierzchnię 1114 ha; łącznie w 2019 r. obowiązywało 697 mpzp.
  • Biuro Rozwoju Gdańska pracuje nad trzecim etapem Gdańskich Przestrzeni Lokalnych (GPL). Celem projektu jest stworzenie spójnej sieci powiązań z terenami zieleni, centrami usługowymi i systemem komunikacji miejskiej. Przeprowadzono konsultacje z radami dzielnic i jednostkami miejskimi, które dotyczyły 105 lokalizacji przestrzeni lokalnych. Wybrano 35 lokalizacji – po jednej w każdej dzielnicy.
  • W 2019 r. podjęto szereg działań informacyjnych na temat Uchwały Krajobrazowej Gdańska (UKG) skierowanych głównie do gdańskich przedsiębiorców, w tym do firm reklamowych.