Organizacja i zarządzanie miastem
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Organizacja i zarządzanie miastem

Organizacja i zarządzanie miastem
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Skład władz miasta i rady miasta, struktura organizacyjna UMG, jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w UMG, wyróżnienia i nagrody dla Gdańska.

  • Rok 2019 naznaczyła tragiczna śmierć Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł na skutek ran zadanych nożem przez zamachowca 13 stycznia, podczas finału 27. edycji WOŚP. To był początek Jego szóstej kadencji. Dnia 17 stycznia 2019 r. Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, a 3 marca przeprowadzono przedterminowe wybory, w których przy frekwencji 48,98 proc., największe poparcie (82,22 proc.) uzyskała Aleksandra Dulkiewicz i w dniu 7 marca 2019 r. oficjalnie objęła to stanowisko. 
  • Rok 2019 r. był pierwszym pełnym rokiem działania Gdańskiego Centrum Kontaktu (uruchomione 1 lutego 2018 r.) - wspólnego całodobowego punktu zdalnego kontaktu dla mieszkańców Gdańska, studentów, przedsiębiorców czy osób odwiedzających miasto. Do najliczniej zgłaszanych przez mieszkańców tematów interwencyjnych należą: uszkodzenia dróg, chodników i ścieżek rowerowych; nieprzepisowe parkowanie; nielegalne wysypiska, brak odbioru odpadów; chore i martwe zwierzęta; porządek i bezpieczeństwo (graffiti, zakłócanie porządku, dewastacje, hałas). W 2019 r. zarejestrowano 60327 kontaktów, najwięcej przez telefon (68,44 proc. wszystkich zgłoszeń).
  • Sukcesy Gdańska w konkursach i rankingach w 2019 r. to m.in.: Nagroda Księżnej Asturii 2019 w kategorii „Zgoda”; I miejsce w rankingu Skarbnik Samorządu 2019 wśród miast na prawach powiatu pow. 120 tys. mieszkańców; I miejsce dla Gdańska w rankingu magazynu Forbes w kat. Najbardziej Innowacyjne Miasta w Polsce i dwukrotnie III miejsce w kat. Miasta Przyjaznego dla Biznesu oraz Miasta Otwartego na Ludzi; I miejsce w rankingu N15 Prezydenci Miast tygodnika Newsweek dla prezydenta Pawła Adamowicza; Nagroda główna Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich za gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną.
  • Najważniejsze wydarzenia o charakterze międzynarodowym, które odbyły się w Gdańsku w 2019 r. to Obchody 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce (czerwiec) oraz obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem miast partnerskich i Miast Pamięci.