Mobilność i transport
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Mobilność i transport

Mobilność i transport
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dzięki budowie alei Pawła Adamowicza mieszkańcy zyskali nowe połączenia międzydzielnicowe: piesze, rowerowe, tramwajowe oraz samochodowe
Dzięki budowie alei Pawła Adamowicza mieszkańcy zyskali nowe połączenia międzydzielnicowe: piesze, rowerowe, tramwajowe oraz samochodowe
fot. Krzysztof Wojciechowski/DRMG

O szeroko pojętym transporcie: od ruchu pieszego po transport lotniczy.

  • Wiosną 2019 r. wystartował system Roweru Metropolitalnego MEVO. Z uwagi na niewywiązanie się operatora z umowy, funkcjonowanie systemu zostało zawieszone i przystąpiono do prac zmierzających do wyboru nowego operatora.
  • W 2019 r. przybyło prawie 18 km tras rowerowych, długość tras rowerowych na koniec roku wyniosła 734 km. Liczba miejsc postojowych dla rowerów wzrosła o 760. Rok raportu był rekordowy pod względem liczby przejazdów odnotowanych przez 12 referencyjnych liczników rowerowych w mieście: 5,66 mln (o ponad 4 proc. więcej niż w 2018 r.).
  • W 2019 r. prowadzono działania polegające na poprawie infrastruktury dla ruchu pieszego oraz niwelowaniu negatywnego wpływu parkowania pojazdów na warunki poruszania się pieszo. Zbudowano lub zmodernizowano ponad 44 km chodników.
  • Kamieniem milowym do większej integracji różnych środków transportu miejskiego była dotacja do wspólnego biletu Fala oraz decyzja w sprawie biletu łączącego komunikację miejską w Gdańsku z SKM, PKM i PolRegio.
  • Dzięki budowie alei Pawła Adamowicza mieszkańcy zyskali nowe połączenia międzydzielnicowe: piesze, rowerowe, tramwajowe oraz samochodowe.
  • Z transportu miejskiego w 2019 r. skorzystało 177,7 mln pasażerów ( o 2 mln więcej niż w 2018 r.).
  • W 2019 r. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsłużył rekordową liczbę prawie 5,4 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 8 proc. w stosunku do 2018 r. Pod koniec roku raportowego był 3. najbardziej popularnym lotniskiem w kraju (2. miejsce wśród regionalnych portów lotniczych). Udział w ruchu wśród krajowych portów lotniczych wyniósł 11 proc. Podpisano umowę na nowy pirs (przedłużenie terminalu T2, który pozwoli na przyjęcie jeszcze większej liczby pasażerów) oraz umowę na budowę komercyjnej inwestycji „Airport City Gdańsk” – pierwszego z siedmiu biurowców. Port lotniczy zamknął rok z rekordowo wysokim wynikiem finansowym 50 mln zł netto.
  • Port Gdańsk rok zamknął rekordem obrotów przeładunkowych i umocnił 4. pozycję wśród największych portów na Bałtyku. W 2019 r. przeładowano ponad 52 mln ton ładunków, czyli o 6,4 proc. więcej niż w 2018 r. Wzrosty odnotowano prawie we wszystkich grupach przeładunkowych, największe dotyczyły paliw płynnych (wzrost o 12,8 proc. rok do roku).