Integracja społeczna i aktywność obywatelska
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Integracja społeczna i aktywność obywatelska

Integracja społeczna i aktywność obywatelska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rozmowy przy stole - nowa forma spotkań obywatelskich w Gdańsku
Rozmowy przy stole - nowa forma spotkań obywatelskich w Gdańsku
fot. Przemek Szalecki/www.gdansk.pl

W rozdziale opisano, w jaki sposób w Gdańsku realizowana jest polityka integracji społecznej - wspierającej mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej. Naszkicowano także “statystyczny portret” aktywności obywatelskiej gdańszczan.

  • 2019 był rokiem wyborów - odbyły się: wspomniane przedterminowe wybory Prezydenta Miasta Gdańska, wybory do rad dzielnic, do Parlamentu Europejskiego i Parlamentu RP. Wysoka była frekwencja wyborcza zwłaszcza w wyborach parlamentarnych, w których osiągnęła rekordowy poziom 72,5 proc..
  • Wprowadzono nową formułę spotkań prezydenta z mieszkańcami “Porozmawiajmy przy stole”. Odbyło się 8 spotkań w różnych dzielnicach miasta; średnio w każdym uczestniczyło około 150 mieszkańców.
  • Kontynuowano Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2019 r. na cele programu przeznaczono kolejne lokale mieszkalne, wsparciem objęto 432 osób. Ponadto w 2019 r. Gdańsk przystąpił do projektu Housing First – Najpierw Mieszkaniektórego celem jest wdrożenie nowego rozwiązania mieszkaniowego dla osób w kryzysie bezdomności zmagających się z problemami psychicznymi i uzależnieniami.
  • Gdańska Karta Mieszkańca umożliwiała w 2019 r. jednokrotne bezpłatne skorzystanie z 25 atrakcji i z rabatów u 110 partnerów. Do końca 2019 r. Kartę odebrało 227 tys. osób (w tym 69 tys. uczniów i młodzieży z uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską). Karta była też jednym z dokumentów pozwalających na oddanie głosu w ramach Budżetu Obywatelskiego.
  • Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne zapewniane było również dla osób niepełnosprawnych. W 2019 r. utworzono nowy środowiskowy dom pomocy dla 40 osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi przy ul. Sterniczej w Brzeźnie, poszerzono miejską ofertę usług opiekuńczych i specjalistycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystąpiono do programu „Opieka wytchnieniowa”.
  • W 2019 r. przeprowadzone zostały wybory rad dzielnic na kolejną kadencję. Rady zostały utworzone we wszystkich 35 dzielnicach, w tym po raz pierwszy w nowo utworzonej dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. Działa w nich 567 radnych. Rady złożyły wnioski na dofinansowanie 776 projektów lokalnych na łączną kwotę 4,3 mln zł, czyli o prawie 2,5 mln zł większą niż w 2018 r. Wyższa kwota w dyspozycji rad dzielnic wynikała z uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska na 2019 r. nowej stawki na jednego mieszkańca dzielnicy w wysokości 12 zł (poprzednio – 4 zł). Stawka ta – wzorem lat poprzednich – mogła być dodatkowo zwiększona w zależności do frekwencji wyborczej w danej dzielnicy – o 25 proc., jeśli frekwencja zawierała się między 14 a 16 proc., lub o 50 proc., jeśli frekwencja przekroczyła 16 proc.
  • Podczas Święta Wolności i Solidarności zorganizowano Strefę Społeczną – miasteczko namiotowe na stoczniowym terenie między Europejskim Centrum Solidarności a historyczną Salą BHP składające się z 13 namiotów tematycznych odnoszących się do różnych sfer życia społecznego. Udało się zgromadzić i wyeksponować działania ok. 200 organizacji pozarządowych z całej Polski, stworzono przestrzeń debat, strefę działań artystycznych, warsztatów tematycznych, animacji dla dzieci, miejsce do odpoczynku, a przede wszystkim przestrzeń wymiany poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk.