Innowacyjność i przedsiębiorczość
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Innowacyjność i przedsiębiorczość

Innowacyjność i przedsiębiorczość
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konferencja InfoShare - największe w Europie Środkowo - Wschodniej wydarzenie poświęcone nowym technologiom
Konferencja InfoShare - największe w Europie Środkowo - Wschodniej wydarzenie poświęcone nowym technologiom
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Charakterystyka przedsiębiorczości i rynku pracy w Gdańsku.

  • Gdańsk wraz z regionem pomorskim otrzymał w 2019 r. nagrodę „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020”. Przyznaje ją Europejski Komitet Regionów, wspierany przez Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz organizacje: European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises, Eurochambres oraz Social Economy Europe. Jej ideą jest nagradzanie regionów oraz miast UE, które stworzyły wyróżniającą się i wychodzącą w przyszłość strategię rozwoju przedsiębiorczości, a przy tworzeniu planów i warunków dla rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stosują zasady opracowanego przez Komisję Europejską programu „Small Business Act”, tworzącego kompleksowe ramy polityki na rzecz MŚP.
  • Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła i wynosiła niemal 80 tys. (to o 3,7 proc. więcej niż w 2018 r.).
  • Niska stopa bezrobocia – 2,3 proc. na koniec 2019 r.); wspieranie rynku pracy i aktywności zawodowej odbywało się m.in. poprzez Centrum Pracy Seniorek i Seniorów oraz Punkt Pomocy Cudzoziemcom.
  • Wzrosły stawki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (o 8,1 proc. w porównaniu z 2018 r.)