Infrastruktura
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Infrastruktura

Infrastruktura
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w 2019 r. zakończono budowę hermetycznej kompostowni
Na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w 2019 r. zakończono budowę hermetycznej kompostowni
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Część poświęcona głównie rozwojowi mieszkalnictwa, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, oświetleniowych oraz gospodarce odpadami.

  • Kontynuowano realizację programu „Jaśniejszy Gdańsk”, którego celem jest oświetlenie wszystkich zamieszkanych ulic w mieście i poprawa efektywności energetycznej. W 2019 r. oświetlono 18,5 km ulic i ciągów pieszych w 46 lokalizacjach za kwotę 9,1 mln zł.
  • Największą inwestycją ciepłowniczą w 2019 r. była rozbudowa sieci magistralnej wraz z likwidacją lokalnej kotłowni w dzielnicy Osowa. W 2019 r. wybudowano 12,7 km nowych sieci ciepłowniczych i przyłączy oraz zmodernizowano 4,2 km sieci, a także podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 524 budynki mieszkalne oraz 61 budynków handlowo-usługowych, użyteczności publicznej i innych.
  • We wrześniu 2019 r. wdrożono aplikację na telefon Czyste Miasto Gdańsk, której celem jest usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.
  • Na terenie Zakładu Utylizacyjnego zakończono budowę hermetycznej kompostowni, która może przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Ukończono także prace projektowe instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – Portu Czystej Energii.
  • Rozwijano system zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W 2019 r. dzięki zakończonej budowie zbiornika „Strzelniczka II” oraz pracom regulacyjnym okolicznego potoku zadbano o odwodnienie dzielnicy Kokoszki.
  • W 2019 r. oddano do użytku rekordową liczbę 7,3 tys. mieszkań - o blisko 0,5 tys. więcej niż w 2018 r. Wydano także 262 pozwoleń na budowę rekordowej liczby planowanych 8,7 tys. mieszkań.
  • Coraz więcej nowych mieszkań oddawanych do użytku powstaje na dolnym tarasie, zgodnie z zasadą rozwijania miasta do wewnątrz. W 2019 r. 54 proc. nowych mieszkań powstało właśnie tu.