Edukacja
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Edukacja

Edukacja
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańscy uczniowie podczas finału konkursu Planeta Odzysku
Gdańscy uczniowie podczas finału konkursu Planeta Odzysku
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Tę część raportu poświęcono m.in. rozwojowi gdańskiej sieci edukacyjnej, wyrównywaniu szans w edukacji, formom wspierania rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.

  • Rok 2019 przyniósł duże wyzwania w obszarze edukacji. W kwietniu miał miejsce strajk pracowników oświaty, jednym z najtrudniejszych momentów była organizacja egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego. Przy pełnej mobilizacji społeczności edukacyjnej udało się to zadanie z sukcesem skoordynować, egzaminy odbyły się bez zakłóceń.
  • Wyzwaniem była także rekrutacja “podwójnego rocznika” (absolwentów szkół podstawowych i likwidowanych gimnazjów) do szkół średnich. Od 1 września 2019 r. w klasach I naukę rozpoczęło 9,3 tys. uczniów; o 4,9 tys. więcej niż w roku szkolnym 2018/2019.
  • We wrześniu 2019 r. otworzono Szkołę Podstawową nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze. Działalność rozpoczęły kolejne placówki publiczne niesamorządowe: przedszkole oraz liceum.
  • W ramach podnoszenia jakości edukacji zawodowej, gdańskim uczniom oferowano staże (w 2019 r. ukończyło je 501 uczniów), prowadzone było doradztwo zawodowe oraz kursy i szkolenia. W ofercie szkół zawodowych, od września 2019 r. pojawiły się 4 nowe zawody, prowadzonych było 13 nowych klas patronackich, w ramach projektu “Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych”, powstają nowe pracownie, laboratoria, warsztaty. 
  • Wprowadzono Gdański Bon Żłobkowy, tj. dopłatę w wysokości maksymalnie 500 zł do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do końca 2019 r. z Bonu skorzystało blisko 600 rodzin.
  • Wykres „Przedszkola i miejsca w przedszkolach w latach 2014/15-2019/20” obrazuje systematyczny wzrost liczby miejsc w przedszkolach, w tym zwłaszcza w przedszkolach publicznych.