PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Edukacja

Edukacja
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańscy uczniowie podczas finału konkursu Planeta Odzysku
Gdańscy uczniowie podczas finału konkursu Planeta Odzysku
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Tę część raportu poświęcono m.in. rozwojowi gdańskiej sieci edukacyjnej, wyrównywaniu szans w edukacji, formom wspierania rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.

  • Rok 2019 przyniósł duże wyzwania w obszarze edukacji. W kwietniu miał miejsce strajk pracowników oświaty, jednym z najtrudniejszych momentów była organizacja egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego. Przy pełnej mobilizacji społeczności edukacyjnej udało się to zadanie z sukcesem skoordynować, egzaminy odbyły się bez zakłóceń.
  • Wyzwaniem była także rekrutacja “podwójnego rocznika” (absolwentów szkół podstawowych i likwidowanych gimnazjów) do szkół średnich. Od 1 września 2019 r. w klasach I naukę rozpoczęło 9,3 tys. uczniów; o 4,9 tys. więcej niż w roku szkolnym 2018/2019.
  • We wrześniu 2019 r. otworzono Szkołę Podstawową nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze. Działalność rozpoczęły kolejne placówki publiczne niesamorządowe: przedszkole oraz liceum.
  • W ramach podnoszenia jakości edukacji zawodowej, gdańskim uczniom oferowano staże (w 2019 r. ukończyło je 501 uczniów), prowadzone było doradztwo zawodowe oraz kursy i szkolenia. W ofercie szkół zawodowych, od września 2019 r. pojawiły się 4 nowe zawody, prowadzonych było 13 nowych klas patronackich, w ramach projektu “Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych”, powstają nowe pracownie, laboratoria, warsztaty. 
  • Wprowadzono Gdański Bon Żłobkowy, tj. dopłatę w wysokości maksymalnie 500 zł do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do końca 2019 r. z Bonu skorzystało blisko 600 rodzin.
  • Wykres „Przedszkola i miejsca w przedszkolach w latach 2014/15-2019/20” obrazuje systematyczny wzrost liczby miejsc w przedszkolach, w tym zwłaszcza w przedszkolach publicznych.