Demografia
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Demografia

Demografia
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Spacer śladami gdańskiej synagogi
Spacer śladami gdańskiej synagogi
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Rozdział poświęcony najistotniejszym kwestiom demograficznym. 

  • W 2019 r. odnotowano najwyższą liczbę mieszkańców w całej historii Gdańska; wyniosła 470 907 osób, poprzedni rekord z 1987 r. wynosił 469 053 osób. 
  • W ciągu roku liczba mieszkańców wzrosła o 4276 osób. Ludność Gdańska stanowiła 62,5 proc. ogólnej liczby mieszkańców Trójmiasta oraz 20,1 proc. województwa pomorskiego.
  • Tabela porównawcza “Mieszkańcy Gdańska w latach 2013 - 19” z podziałem na płeć i wiek, obrazuje dynamikę zmian populacji m.in.: rosnący systematycznie wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), który w 2018 r. wynosił 71, a w 2019 już 72,4.
  • Statystyki liczby mieszkańców w podziale na dzielnice naniesiono na mapę. Najludniejsza dzielnica to od lat Chełm - ma ponad 32 tys. mieszkańców; najmniej gdańszczan żyje na Rudnikach (1108 osób). 
  • Systematyczny wzrost liczby mieszkańców odnotowują dzielnice południowe. Liczba mieszkańców Jasienia wzrosła o 2293 os. (+13 proc. r/r), a Ujeściska-Łostowic o 1487 os. (+5,7 proc. r/r).
  • Saldo migracji Gdańska w latach 2013 - 2019 było dodatnie i wyniosło ponad 10 tys. osób - dane na ten temat wraz z informacjami o przyroście naturalnym zestawiono w tabeli Ruch naturalny oraz saldo migracji mieszkańców Gdańska w latach 2013-2019